ASUS ROG G56JK - Bezdrôtové pripojenie pomocou Bluetooth (na vybraných modeloch)

background image

Bezdrôtové pripojenie pomocou Bluetooth (na

vybraných modeloch)

Notebook vybavený technológiou Bluetooth eliminuje potrebu

káblov pre pripojenie zariadení s podporou Bluetooth.

Ak váš notebook nebol dodaný so zabudovaným Bluetooth, je

pre používanie Bluetooth potrebné pripojiť modul USB alebo

modul ExpressCard Bluetooth.

Mobilné telefóny s podporou Bluetooth

Môžete sa bezdrôtovo pripojiť k svojmu mobilnému telefónu. V

závislosti na možnostiach mobilného telefónu dokážete presúvať

údaje z telefónneho zoznamu, fotografie, zvukové súbory, alebo ho

môžte používať ako modem pre pripojenie k internetu. Môžete ho

používať aj na písanie SMS správ.

Počítače alebo PDA s podporou Bluetooth

Môžete sa bezdrôtovo pripojiť k inému počítaču alebo k PDA a

vymieňať súbory, zdieľať periférie, alebo zdieľať internetové alebo

sieťové spojenia. Môžete taktiež používať bezdrôtovú klávesnicu

alebo myš podporujúcou Bluetooth

Zapnutie a spustenie pomocného programu pre Bluetooth

Tento proces sa používa v prípade pridania väčšiny zariadení typu

Bluetooth.

1. Ak je to v prípade vášho modelu potrebné, prepnite spínač

bezdrôtového pripojenia

do polohy ON (ZAPNUTÉ)

(pozrite si spínače v časti 3).

2. Opakovane stláčajte [FN+F2]

dokiaľ sa nezobrazí ikona

bezdrôtovej LAN a ikona

Bluetooth.

background image

74

Návod na obsluhu notebooku

Na ploche s notifikáciami vo

Windows môžete taktiež kliknúť

na ikonu Konzola bezdrôtovej

komunikácie a zvoliť ikonu

Bluetooth.

3. V rámci Ovládací panel

prejdite na Sieť a internet

> Centrum sietí a následne

kliknite na Zmeniť

nastavenia adaptéra v

ľavom modrom okne.

4. Pravým tlačidlom kliknite

na Sieťové pripojenie

Bluetooth a zvoľte Zobraziť

sieťové zariadenia

Bluetooth.

5. Kliknutím na Pridať

zariadenie vyhľadáte nové

zariadenia.

background image

Návod na obsluhu notebooku

75

6. V zozname zvoľte zariadenie s

aktívnou funkciou Bluetooth

a kliknite na Ďalej.

7. Zadajte zabezpečovací

kód pre Bluetooth pre

svoje zariadenie a začnite

párovanie.

8. Spárovaný vzťah sa úspešne

zrealizoval. Kliknutím

na Zatvoriť nastavenie

dokončíte.

background image

76

Návod na obsluhu notebooku