ASUS ROG G56JK - Pamäť (RAM)

background image

Pamäť (RAM)

Prídavná pamäť zvýši výkon aplikácie znížením prístupu na

pevný disk. Informácie o možnostiach modernizácie pamäte

pre svoj notebook získate v autorizovanom servisnom stredisku

alebo u predajcu. Aby ste zabezpečili maximálnu kompatibilitu a

spoľahlivosť, je potrebné, aby ste moduly pre rozšírenie zakúpili u

autorizovaných predajcov tohto notebooku.
BIOS automaticky zisťuje veľkosť pamäte systému a na základe toho

počas procesu POST (samotestovanie pri zapnutí) nakonfiguruje

CMOS. Po nainštalovaní pamäte nie je potrebné žiadne nastavenie

hardvéru alebo softvéru (vrátane BIOS).

VÝSTRAHA! Pred

inštaláciou alebo

odinštalovaním pamäte

odpojte všetky pripojené

periférne zariadenia,

telefónne alebo

telekomunikačné linky a

sieťový konektor (ako je

externý sieťový prívod,

batéria atď.).

Nainštalovanie pamäťovej karty: Vybratie pamäťovej karty:

3

3

(Toto je iba príklad.)

(Toto je iba príklad.)

background image

Návod na obsluhu notebooku

67

Zabudovaný modem a sieť nie je možné nainštalovať počas

neskoršej modernizácie. Po zakúpení modemu a/alebo siete je

možné vykonať inštaláciu formou prídavnej karty.