ASUS ROG G56JK - Používanie Touchpadu

background image

Používanie Touchpadu

Touchpad je interaktívne zariadenie, ktoré simuluje funkcie

normálnej myši. Pomocou neho môžete gestami jedného alebo

viacerých prstov pohybovať indikátorom tak, aby ste mohli vyberať

a klikať na položky, otáčať a zväčšovať obrázky, rolovať v zoznamoch,

ako aj ťahať a prepínať medzi oknami.

Posúvanie indikátora

Ak chcete tento indikátor aktivovať, na touchpad môžete kdekoľvek

ťuknúť alebo kliknúť, a potom posúvaním prsta na touchpade

indikátorom pohybujte po obrazovke.

Horizontálne posúvanie

Vertikálne posúvanie

Diagonálne posúvanie

background image

54

Návod na obsluhu notebooku

Položku vyberte jedným

ťuknutím.

Vybranú položku otvorte

ťuknutím dvakrát.