ASUS ROG G56JK - Obrázky znázorňujúce používanie touchpadu

background image

Obrázky znázorňujúce používanie touchpadu

Ťuknutie - Ťuknutím na touchpad môžete vyberať položky na

obrazovke a otvárať súbory.

Kliknutie - Kliknutie na touchpad simuluje funkcie ľavého a pravého

tlačidla myši.

Ťahanie a pustenie - Ťahaním a pustením na touchpade môžete

položky na obrazovke presúvať na nové miesto.

Kliknutie ľavým tlačidlom

Ťahať

Položku vyberte jedným

kliknutím a potom otvorte

kliknutím dvakrát.

Položiť

Kliknutie pravým tlačidlom

Položku vyberte jedným

kliknutím a preskúmajte jej

ponukové možnosti.

Položku vyberte ťuknutím

dvakrát, a potom ten istý prst

posúvajte bez toho, aby ste ho

odtiahli od touchpadu.

Položku položte na jej nové

miesto odtiahnutím prsta od

touchpadu.

background image

Návod na obsluhu notebooku

55

Otáčanie - Gestom štipnutia môžete obrázky na touchpade otáčať

doprava/doľava.

Priložte dva prsty na touchpad, a potom obrázok otáčajte krúživým

pohybom buď doprava, alebo doľava.

Rolovanie - Pomocou dvoch prstov môžete na touchpade rolovať v

zoznamoch vertikálne a horizontálne.

Zväčšenie - Pomocou dvoch prstov môžete na touchpade

veľkosť zobrazenia vybraného obrazu zväčšiť alebo zmenšiť.

Roztiahnutím alebo spojením dvoch prstov môžete obraz zväčšiť

alebo zmenšiť.

Ak chcete súčasne rolovať, pri pohybe zhora nadol/zľava doprava a

opačne prsty pridržiavajte na okraji touchpadu. Keď je aktivované
rolovanie, indikátor myši sa zmení na dvojitý indikátor so šípkou .

background image

56

Návod na obsluhu notebooku

Touchpad reaguje na pohyb a nie na silu. Na jeho povrch

sa nemusí ťukať. Schopnosť touchpadu reagovať sa nezvýši

príliš silným ťuknutím. Touchpad najlepšie reaguje na ľahké

zatlačenie.