ASUS ROG G56JK - Zadná strana

background image

Zadná strana

Batéria

Batéria sa po pripojení notebooku k zdroju striedavého

prúdu začne automaticky nabíjať a počas pripojenia

notebooku k zdroju striedavého prúdu udržiava napájanie

notebooku na tento zdroj. Takto je možné notebook

dočasne používať počas presunov medzi jednotlivými

miestami používania. Doba činnosti batérie závisí

na používaní a na technických špecifikáciách tohto

notebooku. Zostavu batérie nemožno rozoberať a je

potrebné zakúpiť ju ako jednu celistvú jednotku.

1