ASUS ROG G56JK - Spodná strana

background image

Spodná strana

Spodná strana sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Rozmer batérie sa líši v závislosti na modeli.

VÝSTRAHA! Spodná strana notebooku sa môže prehriať. Buďte

opatrní pri narábaní s notebookom, ktorý je v prevádzke, alebo

ktorého prevádzka sa práve skončila. Vysoké teploty sú bežným

javom počas nabíjania alebo počas prevádzky. Nepoužívajte

na mäkkých povrchoch, akými sú postele alebo pohovky, ktoré

môžu zablokovať vetracie otvory. NOTEBOOK NEKLAĎTE

NA SVOJE LONO ALEBO INÚ ČASŤ SVOJHO TELA, ČÍM

ZABRÁNITE PORANENIAM SPÔSOBENÝM TEPLOM.

background image

18

Návod na obsluhu notebooku

Batéria

Batéria sa po pripojení notebooku k zdroju striedavého prúdu

začne automaticky nabíjať a počas pripojenia notebooku

k zdroju striedavého prúdu udržiava napájanie notebooku

na tento zdroj. Takto je možné notebook dočasne používať

počas presunov medzi jednotlivými miestami používania.

Doba činnosti batérie závisí na používaní a na technických

špecifikáciách tohto notebooku. Zostavu batérie nemožno

rozoberať a je potrebné zakúpiť ju ako jednu celistvú jednotku.

Zámok – pružina batérie

Zámok batérie s pružinou sa používa na zaistenie batérie. Po

vložení batérie sa automaticky uzamkne. V prípade vyberania

batérie je potrebné tento zámok podržať v odomknutej

polohe.

Priehradka pre mechaniku pevného disku

Mechanika pevného disku je zaistená v tejto priehradke.

Informácie o možnostiach modernizácie mechaniky pevného

disku pre svoj notebook získate v autorizovanom servisnom

stredisku alebo u predajcu. Aby ste zabezpečili maximálnu

kompatibilitu a spoľahlivosť, je potrebné, aby ste mechaniky

pevného disku zakúpili u autorizovaných predajcov tohto

notebooku.

Priehradka pre pamäť (RAM)

Priehradka pre pamäť je vybavená pre rozšírenie pamäte, a

to pomocou prídavnej pamäte. Prídavná pamäť zvýši výkon

aplikácie znížením prístupu na pevný disk. BIOS automaticky

zisťuje objem pamäte v systéme a na základe tohto zistenia

vykonáva konfiguráciu. Po nainštalovaní pamäte nie je

potrebné žiadne nastavenie hardvéru alebo softvéru (vrátane

BIOS). Informácie o možnostiach modernizácie pamäte pre

svoj notebook získate v autorizovanom servisnom stredisku

alebo u predajcu. Aby ste zabezpečili maximálnu kompatibilitu

a spoľahlivosť, je potrebné, aby ste moduly pre rozšírenie

zakúpili u autorizovaných predajcov tohto notebooku.

1

2

3

4

background image

Návod na obsluhu notebooku

19