ASUS ROG G56JK - Pravá strana

background image

Pravá strana

1

2

3

2

4

7 8

3

5 6

1

Výstupný konektor pre slúchadlá

Konektor pre stereo slúchadlá (1/8 palcový) sa používa na

pripojenie výstupného zvukového signálu z notebooku

k reproduktorom so zosilňovačom alebo k slúchadlám.

Používanie tohto konektoru automaticky deaktivuje

zabudované reproduktory.

Výstupný konektor SPDIF

Tento konektor poskytuje spojenie pre digitálny zvukový

výstup pre zariadenia zhodné s SPDIF (Digitálne rozhranie

Sony/Philips). Touto funkciou prepnete svoj notebook na

domáci hi-fi systém zábavy.

Vstupný konektor pre mikrofón

Pre pripojenie externého mikrofónu alebo pre výstupné

signály z audio zariadení je možné použiť konektor pre

pripojenie mono mikrofónu (1/8 palcový). Používanie tohto

konektoru automaticky deaktivuje zabudovaný mikrofón.

Túto funkciu môžete využívať pre video konferencie, hlasové

rozhovory alebo na jednoduché zvukové nahrávky.

USB Port 3.0

USB (univerzálna sériová zbernica) port je kompatibilný so

zariadeniami vybavenými USB 3.0, 2.0 alebo USB 1.1, akými sú

klávesnice, dotykové zariadenia, kamery, mechaniky pevných

diskov, tlačiarne a skenery sériovo pripojené, a to až do

hodnoty 12Mbitov/sek (USB 1.1), 480Mbitov/sek (USB 2.0), a

4.8Gbitov/sek (USB 3.0). USB umožňuje simultánne fungovanie

mnohých zariadení na jednom počítači s niekoľkými

perifériami fungujúcimi ako dodatočné miesta pre pripojenie

alebo ako rozbočovače. USB podporuje aktívne odpojenie

zariadení, a tak mnoho periférií je možné pripojiť alebo odpojiť

bez reštartovania počítača.

Co

m

bo

background image

20

Návod na obsluhu notebooku

5

6

4

7

Optická mechanika

Notebook je v rámci rôznych modelov dodávaný s rôznymi

optickými mechanikami. Optická mechanika notebooku

môže podporovať kompaktné disky (CD) a/alebo digitálne

video disky (DVD) a môže podporovať nahrávanie (R) alebo

prepisovanie (RW). Informácie pre každý model nájdete v

marketingových špecifikáciách.

Elektronické vysunutie optickej mechaniky

Elektronické vysunutie optickej mechaniky je vybavené

tlačidlom pre vysunutie, ktoré slúži na otvorenie zásobníka.

Zásobník optickej mechaniky dokážete vysunúť pomocou

akéhokoľvek softvérového prehrávača alebo pravým

kliknutím na optickú mechaniku v systéme Windows™ pod

položkou “počítač”

Núdzové vysunutie optickej mechaniky

(umiestnenie sa líši v závislosti od modelu)

Núdzové vysunutie sa používa na vysunutie zásobníka

optickej mechaniky v prípadoch, kedy nefunguje elektronické

vysunutie. Núdzové vysunutie nepoužívajte ako náhradu

elektronického vysunutia.

Vstup pre napájanie (DC)

Dodávaný sieťový adaptér konvertuje striedavý prúd

na jednosmerný, čím je možné využívať tento konektor.

Elektrická energia dodávaná prostredníctvom tohto

konektora napája notebook a nabíja internú batériu. Aby ste

zabránili poškodeniu notebooku a batérie, vždy používajte

dodávaný sieťový adaptér.

VAROVANIE: POČAS POUŽÍVANIA MÔŽE BYŤ PREHRIATY. ADAPTÉR

NEZAKRÝVAJTE A DODRŽUJTE DOSTATOČNÚ VZDIALENOSŤ OD

SVOJHO TELA.

background image

Návod na obsluhu notebooku

21

1