ASUS ROG G56JK - Horná strana

background image

Horná strana

Typ klávesnice bude iný pre každú inú lokalitu.

esc

f1

f2

f3

f4

f5

f6

f7

f8

f9

f10

f11

f12

pause

prt sc

sysrq

delete

backspace

home

num lk
scr lk

pgup

pgup

pgdn

pgdn

enter

enter

shift

shift

ctrl

alt

ctrl

fn

alt

end

insert

delete

insert

break

7

8

9

4

5

6

1

2

0

3

tab

caps lock

home

end

2

4

3

5

6

8

9

7

1

background image

Návod na obsluhu notebooku

15

Mikrofón (zabudovaný)

Zabudovaný mono mikrofón je možné používať počas

video konferencií, na hlasové rozhovory alebo na

jednoduché zvukové nahrávky.

Kamera

Zabudovaná kamera umožňuje zachytávanie snímok

alebo nahrávanie videa. Je možné ju používať počas video

konferencií a v prípade ostatných interaktívnych aplikácií.

Indikátor kamery

Indikátor kamery ukazuje, kedy sa zabudovaná kamera

používa.

Panel displeja

Funkcie panela displeja sú také isté ako u stolového

monitora. Notebook využíva aktívny maticový TFT LCD,

ktorý poskytuje vynikajúce sledovanie, podobné ako v

prípade stolových monitorov. Na rozdiel od stolových

monitorov v prípade LCD panela nedochádza k vzniku

žiarenia alebo kmitania a preto je to aj prijateľnejšie pre oči.

Na čistenie panela displeja používajte mäkkú tkaninu bez

akýchkoľvek chemikálií (v prípade potreby používajte čistú

vodu). Klávesy pre okamžitý prístup

Klávesy pre okamžitý prístup vám umožňujú spustenie

často používaných aplikácií jediným stlačením tlačidla.

Podrobnosti sú uvedené v časti 3.

Sieťový vypínač

Sieťový vypínač umožňuje ZAPNUTIE a VYPNUTIE napájania

notebooku a obnovenie zo stavu STD. Pomocou vypínača

ZAPNETE alebo VYPNETE notebook. Sieťový vypínač je

funkčný iba v prípade, ak je panel displeja otvorený.

3

4

5

1

2

6

background image

16

Návod na obsluhu notebooku

Klávesnica

Klávesnica poskytuje klávesy plných rozmerov s pohodlným

pohybom (hĺbka do akej je možné kláves stlačiť) a opierku

na dlane oboch rúk. Dva funkčné klávesy pre Windows

pomáhajú v jednoduchej navigácii v rámci operačného

systému Windows.

Dotyková podložka a tlačidlá

Dotyková podložka so svojimi tlačidlami predstavuje

dotykové zariadenie poskytujúce tie isté funkcie, aké

poskytuje stolová myš. Rolovacia funkcia riadená softvérom

je dostupná po nastavení priloženého obslužného

programu tak, aby umožňovala jednoduchú navigáciu v

rámci Windows alebo internetu.

Indikátory stavu (predné)

Indikátory stavu predstavujú rôzne podmienky hardvéru

alebo softvéru. Podrobnosti o indikátoroch nájdete v časti 3.

8

9

7

background image

Návod na obsluhu notebooku

17