ASUS ROG G56JK - Wskaźniki stanu

background image

Wskaźniki stanu

Wskaźnik zasilania

Wskaźnik zasilania świeci się po włączeniu komputera i wolno

miga, gdy komputer znajduje się w trybie Suspend-to-RAM

(Wstrzymanie). Wskaźnik ten jest wyłączony, gdy wyłączony

został komputer lub znajduje się w trybie Suspend-to-Disk

(Hibernacja).

Wskaźnik ładowania baterii (dwukolorowy)

Dwukolorowy wskaźnik naładowania baterii, pokazuje stan

naładowania baterii w następujący sposób:

Włączone zielone światło: Naładowanie baterii w granicach

95% do 100% (przy zasilaniu prądem zmiennym).

Włączone pomarańczowe światło: Naładowanie baterii

poniżej 95% (przy zasilaniu prądem zmiennym).

Migające pomarańczowe światło: Naładowanie baterii

poniżej 10% (bez zasilania prądem zmiennym).

Wyłączony: Naładowanie baterii w granicach 10% do 100% (bez

zasilania prądem zmiennym).

background image

46

Podręcznik użytkownika komputera ASUS

Wskaźnik aktywności napędu

Oznacza, że komputer znajduje się w trakcie dostępu do

jednego lub więcej urządzeń pamięci masowej, takich jak dysk

twardy. Częstotliwość migania światła jest proporcjonalna do

czasu dostępu.

Bluetooth / Wskaźnik sieci bezprzewodowej

Dotyczy to wyłącznie modeli z wewnętrzną funkcją Bluetooth

(BT) i wbudowaną bezprzewodową siecią LAN. Światło tego

wskaźnika wskazuje uaktywnienie wbudowanej funkcji

Bluetooth (BT) komputera. Wskaźnik ten świeci po włączeniu

wbudowanej bezprzewodowej sieci LAN. (Niezbędne są

ustawienia oprogramowania Windows.)

Wskaźnik wprowadzania dużych liter

Podświetlenie oznacza uaktywnienie wprowadzania dużych

liter [Caps Lock]. Funkcja wprowadzania dużych liter powoduje,

po naciśnięciu niektórych klawiszy liter, wpisywanie dużych liter

(np. A, B, C). Po wyłączeniu wskaźnika wprowadzania dużych

liter, wprowadzane będą małe litery (np. a,b,c).

background image

Używanie przycisku natychmiastowego

uruchomienia

Naciśnięcie przycisku natychmiastowego uruchomienia, umożliwia

szybkie uaktywnienie wstępnie ustawionej funkcji przycisku

natychmiastowego uruchomienia.

Jednocześnie można uaktywnić jedną funkcję przycisku

natychmiastowego uruchomienia.

Pierwsze użycie przycisku natychmiastowego

uruchomienia

Po pierwszym naciśnięciu przycisku natychmiastowego uruchomienia,

wyświetlony zostanie ekran powitalny, pomocny przy konfiguracji