ASUS ROG G56JK - Zasilacz

background image

Zasilacz

Komputer może być zasilany z dwóch źródeł, z sieci energetycznej

poprzez zasilacz sieciowy, lub z zestawu bateryjnego. Zasilacz

przekształca prąd zmienny ze ściennego gniazda zasilania na

prąd stały wymagany przez komputer. Komputer jest dostarczany

z uniwersalnym zasilaczem przekształcającym prąd zmienny na

prąd stały. Oznacza to, że można podłączyć przewód zasilający do

dowolnego źródła 100V-120V lub 220V-240V bez przestawiania

przełączników lub używania konwerterów zasilania. W różnych

krajach może być wymagany adapter do podłączenia dostarczonego

przewodu zasilającego w standardzie amerykańskim w celu

dopasowania do lokalnego standardu. W większości hoteli znajdują

się uniwersalne gniazda, obsługujące różne rodzaje przewodów

zasilających i różne napięcia. Przed daleką wyprawą najlepiej jest

zasięgnąć informacji jakie napięcie zasilania stosowane jest w danym

kraju.

Można dokupić specjalny zestaw do podróży, który zawiera

adaptery zasilania i modemu dla większości państw.

OSTRZEŻENIE! NIE NALEŻY podłączać przewodu prądu

zmiennego do gniazda prądu zmiennego przed podłączeniem

wtyczki prądu stałego do komputera. Może to spowodować

uszkodzenie adaptera prąd zmienny-prąd stały.

Rzeczywista lokalizacja wejścia zasilania zależy od modelu.

Informacje dotyczące lokalizacji portu LAN, znajdują się w

poprzednim rozdziale.

1

3

110V-220V

2

background image

Podręcznik użytkownika komputera ASUS

27

WAŻNE! Użycie zasilacza komputera do zasilania innych urządzeń

elektrycznych, może spowodować uszkodzenie. Jeśli pojawi się

dym, będzie wyczuwalny zapach spalenizny lub wystąpi zbyt

wysoka temperatura zasilacza należy zgłosić się do serwisu.

Z serwisem należy się skontaktować także wtedy, gdy istnieje

podejrzenie uszkodzenia adaptera prąd zmienny - prąd stały.

Uszkodzony zasilacz, może spowodować zniszczenie zestawu

baterii i komputera.

W zależności od regionu, komputer może być dostarczony z

dwu lub trzy bolcową wtyką. Jeśli dostarczona została wtyka trzy

bolcowa w celu zapewnienia bezpiecznego działania komputera

należy zastosować uziemione gniazdo prądu zmiennego lub

zastosować adapter z prawidłowo wykonanym uziemieniem.

OSTRZEŻENIE! W CZASIE DZIAŁANIA ADAPTER ZASILANIA

MOŻE SILNIE SIĘ ROZGRZEWAĆ. NALEŻY PAMIĘTAĆ ABY NIE

PRZYKRYWAĆ ZASILACZA I TRZYMAĆ GO Z DALA OD CIAŁA.

Odłącz adapter zasilania lub wyłącz gniazdo prądu zmiennego

w celu zminimalizowania zużycia energii, gdy komputer nie jest

używany.

background image

28

Podręcznik użytkownika komputera ASUS

WAŻNE! Nigdy nie należy wyjmować zestawu baterii przy

uruchomionym komputerze.Może to spowodować utratę

aktywnych danych.

Instalacja modułu baterii: