ASUS ROG G56JK - Widok z prawej

background image

Widok z prawej

1

2

3

Gniazdo wyjścia słuchawek

Gniazdo wyjścia słuchawek stereo (1/8 cala) jest stosowane do

połączenia sygnału wyjścia audio komputera do głośników ze

wzmacniaczem lub słuchawek. Użycie tego gniazda powoduje

automatyczne wyłączenie wbudowanych głośników.

Gniazdo wyjścia SPDIF

To gniazdo zapewnia połączenie z urządzeniami zgodnymi z

SPDIF (Sony/Philips Digital Interface (Interfejs cyfrowy Sony/

Philips)) dla cyfrowego wyjścia audio. Funkcja ta służy do

przekształcania komputera w domowy system rozrywki hi-fi.

Gniazdo mikrofonowe

Gniazdo mikrofonowe

Gniazdo mikrofonu monofonicznego (1/8 cala) może być

wykorzystane do podłączenia zewnętrznego mikrofonu lub

sygnałów wyjścia z urządzeń audio. Użycie tego gniazda

powoduje automatyczne wyłączenie wbudowanego

mikrofonu. Dzięki temu interfejsowi komputer przenośny

może się zamienić w domowe centrum rozrywki hi-fi.

Port USB(3.0)

Port USB (Universal Serial Bus) jest zgodny z urządzeniami

USB 3.0, 2.0 lub USB 1.1, takimi jak klawiatury, urządzenia

wskazujące, kamery, dyski twarde, drukarki i skanery podłączone

szeregowo i może przesyłać dane z szybkością do 4.8Gbitów/

sek. (USB 3.0), 480Mbitów/sek. (USB 2.0) oraz 12Mbitów/sek.

(USB 1.1). USB umożliwia równoczesne uruchomienie wielu

urządzeń na pojedynczym komputerze, a niektóre urządzenia

peryferyjne umożliwiają podłączenie innych urządzeń lub

mogą działać jako huby. USB obsługuje funkcję odłączania

lub podłączania większości urządzeń peryferyjnych bez

ponownego uruchamiania komputera (hot-swapping).

Co

m

bo

2

4

7 8

3

5 6

1

background image

20

Podręcznik użytkownika komputera ASUS

5

6

4

7

Napęd optyczny

Występuje wiele wersji tego modelu komputera, które mogą

być wyposażone w różne napędy optyczne. Napęd optyczny

komputera może obsługiwać dyski kompaktowe (CD) i/lub

cyfrowe dyski wideo (DVD) i posiadać możliwość zapisu

(R) lub ponownego zapisu (RW). Szczegółowe informacje

dotyczące każdego modelu znajdują się w specyfikacjach

marketingowych.

Elektroniczne wysuwanie napędu optycznego

Do wysuwania tacy napędu optycznego służy elektroniczny

przycisk wysuwania. Tacę napędu optycznego można także

wysunąć poprzez dowolny odtwarzacz programowy lub

poprzez kliknięcie prawym przyciskiem napędu optycznego

w oknie systemu Windows™ “Mój komputer”.

Awaryjne wysuwanie tacy napędu optycznego (lokalizacja

zależy od modelu)

Awaryjne wysuwanie jest stosowane do wysunięcia tacy

napędu optycznego, gdy nie działa wysuwanie elektroniczne.

Nie należy używać wysuwania awaryjnego zamiast wysuwania

elektronicznego.

Wejście zasilania (prąd stały)

Gniazdo to wykorzystuje prąd stały konwertowany

przez dostarczony adapter zasilania z prądu zmiennego.

Dostarczany przez to gniazdo prąd służy do zasilania

komputera i ładowania wewnętrznego zestawu baterii.

W celu zabezpiecznia komputera i zestawu baterii przed

uszkodzeniem należy zawsze używać dostarczonego

adaptera zasilania.

OSTRZEŻENIE: W CZASIE UŻYWANIA, ADAPTER MOŻE BYĆ

CIEPŁY LUB GORĄCY. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY NIE PRZYKRYWAĆ

ADAPTERA I TRZYMAĆ GO Z DALA OD CIAŁA.

background image

Podręcznik użytkownika komputera ASUS

21

1