ASUS ROG G56JK - Zasady bezpieczeństwa

background image

Zasady bezpieczeństwa

Przestrzeganie podanych poniżej zasad bezpieczeństwa pozwoli na

długą i satysfakcjonującą pracę na komputerze. Należy się stosować

do wszystkich wymienionych poniżej wskazówek. Poza czynnościami

wskazanymi w tym podręczniku, wszelkie prace serwisowe należy

powierzyć wykwalifikowanemu personelowi.

Ostrzeżenie dotyczące

bezpieczeństwa baterii:

NIE NALEŻY wrzucać

baterii do ognia. NIE

NALEŻY zwierać

styków. NIE NALEŻY

demontować baterii.

NIE NALEŻY umieszczać

komputera na kolanach

lub na innych częściach

ciała, aby zapobiec

dyskomfortowi lub

obrażeniom z powodu

emisji ciepła.

NIE NALEŻY narażać

komputera na brud lub

pył. NIE WOLNO używać

komputera w miejscach,

gdzie ulatnia się gaz.

NIE NALEŻY narażać

komputera na

działanie silnych pól

magnetycznych lub

elektrycznych.
NIE NALEŻY narażać

komputera na działanie

lub używać w pobliżu

płynów, na deszczu lub

w wilgotnych miejscach.

NIE NALEŻY używać

modemu podczas

burzy z wyładowaniami

elektrycznymi.

NIE NALEŻY naciskać

lub dotykać panela

wyświetlacza. Nie należy

umieszczać go razem

z małymi elementami,

które mogą zarysować

lub przedostać się do

komputera.

NIE NALEŻY ustawiać

komputera na nierównej

lub niestabilnej

powierzchni. W

przypadku uszkodzenia

obudowy należy

skontaktować się z

serwisem.

NIE NALEŻY umieszczać

na komputerze lub

upuszczać na niego

obiektów, a także nie

należy wpychać żadnych

obiektów do komputera.

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć zasilanie

prądem zmiennym i wyjąć zestawy baterii. Do czyszczenia

komputera należy zastosować czystą celulozową chusteczkę

lub irchę zwilżoną w roztworze detergentu bez właściwości

ścierających i kilku kropel ciepłej wody, a nadmiar wody usunąć

suchą szmatką.

background image

8

Podręcznik użytkownika komputera ASUS

BEZPIECZNA

TEMPERATURA: ten

komputer może być

używany wyłącznie

w miejscach, gdzie

temperatura otoczenia

mieści się w zakresie od 5°

C (41°F) do 35°C (95°F).

NIE NALEŻY przenosić

lub przykrywać

komputera z włączonym

zasilaniem żadnymi

materiałami, które

redukują przepływ

powietrza, takimi jak

torba do przenoszenia.

NIE NALEŻY wyrzucać komputera do śmieci. Produkt ten

został opracowany w taki sposób, aby umożliwić właściwe

ponowne wykorzystanie części i jego utylizację. Symbol

przekreślonego kosza na kółkach wskazuje, że dany produkt

(sprzęt elektryczny, elektroniczny oraz akumulatory z

zawartością rtęci) nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami

domowymi. Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące

usuwania produktów elektronicznych.

NIE NALEŻY wyrzucać baterii do śmieci miejskich. Symbol

przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że baterii nie

należy umieszczać razem ze śmieciami miejskimi.

WARTOŚĆ

ZNAMIONOWA

WEJŚCIA: Sprawdź

etykietę wartości

znamionowych w dolnej

części komputera i

upewnij się, że adapter

zasilania może zapewnić

wymagane zasilanie.

Nieprawidłowa

instalacja baterii

może spowodować jej

wybuch i uszkodzenie

komputera.

NIE należy używać

uszkodzonych

przewodów zasilających,

akcesoriów lub innych

urządzeń peryferyjnych.

NIE należy używać

na powierzchni lub w

jej pobliżu mocnych

rozcieńczalników, takich

jak silne rozpuszczalniki,

benzen lub inne

chemikalia.

background image

Podręcznik użytkownika komputera ASUS

9

Środki bezpieczeństwa dotyczące transportu

W celu przygotowania komputera do transportu, należy go wyłączyć

i odłączyć wszystkie zewnętrzne urządzenia peryferyjne, aby

zapobiec uszkodzeniu złączy. Po wyłączeniu zasilania cofa się głowica

dysku twardego, co zapobiega zarysowaniu talerzy dysku twardego

podczas transportu. Dlatego, nie należy przenosić komputera przy

włączonym zasilaniu. Należy zamknąć panel wyświetlacza i sprawdzić,

czy jest bezpiecznie zatrzaśnięty w pozycji zamknięcia, w celu

zabezpieczenia klawiatury i panela wyświetlacza.

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa obsługa może spowodować łatwe

zarysowanie powierzchni komputera. Nie należy pocierać i rysować

powierzchni komputera.

Ostrzeżenie dotyczące ciśnienia dźwięku

Nadmierne ciśnienie dźwięku ze słuchawek dousznych lub nagłownych,

może spowodować uszkodzenie lub utratę słuchu. Regulacja głośności

oraz korektora na ustawienia inne niż pozycja centralna, mogą

zwiększyć napięcie wyjścia słuchawek dousznych lub nagłownych i

poziomu ciśnienia dźwięku.

Ostrzeżenie dotyczące wentylatora na prąd stały

Należy pamiętać, że wentylator na prąd stały jest elementem

ruchomym i może być niebezpieczny. Nie należy zbliżać ciała do

ruchomych skrzydeł wentylatora.

Informacje o adapterze (zależy od modeli)

Napięcie wejściowe: 100-240 Vac
Częstotliwość wejściowa: 50-60 Hz
Parametry prądu wyjścia: 4.74A (90W); 6.32A (120W)
Parametry napięcia wyjścia: Napięcie stałe 19Vdc

background image

10

Podręcznik użytkownika komputera ASUS

Środki ostrożności dotyczące lotu samolotem

Aby uzyskać informację o możliwości używania komputera w samolocie

należy skontaktować się z linią lotniczą. Większość linii lotniczych

ogranicza możliwość używania urządzeń elektronicznych. Większość

linii lotniczych umożliwia korzystanie z urządzeń elektronicznych

wyłącznie w czasie lotu, a nie podczas startu lądowania.

OSTRZEŻENIE! Na lotniskach używane są trzy rodzaje urządzeń

zabezpieczających: Urządzenia do prześwietlania (stosowane do

sprawdzania elementów na przenośnikach taśmowych), detektory

magnetyczne (sprawdzanie osób przechodzących przez bramki

kontrolne) i pałeczki magnetyczne (ręczne urządzenia stosowane

do kontroli osób i bagażu osobistego). Komputer i dyskietki

można przetransportować poprzez urządzenia prześwietlające.

Jednakże zaleca się, aby nie narażać komputera lub dyskietek

na działanie lotniskowych detektorów magnetycznych lub pałek

magnetycznych.

Przykrywanie komputera

Należy zakupić torbę do przenoszenia komputera w celu ochrony go

przed brudem, wodą, wstrząsami i zarysowaniami.

Ładowanie baterii

W celu korzystania z komputera podczas dłuższych wyjazdów, należy się

upewnić że bateria jest naładowana, a także zabrać ze sobą zapasową

baterię. Należy pamiętać, że adapter zasilania ładuje zestaw baterii

przez cały czas podłączenia go do komputera i do źródła zasilania

prądem zmiennym. Należy pamiętać, że ładowanie potrwa znacznie

dłużej, gdy w czasie ładowania będzie używany komputer.

background image

Podręcznik użytkownika komputera ASUS

11