ASUS ROG G56JK - Samsvar for det interne modemet

background image

Samsvar for det interne modemet

Notebook PC-en med internt modem-modellen overholder JATE

(Japan), FCC (USA, Canada, Korea, Taiwan), og CTR21. Det interne

modemet er godkjent i samsvar med rådsbeslutning 98/482/EC

for pan-europeiske enkeltterminal-tilkobling til telenettet (PSTN).

Imidlertid kan forskjeller mellom de enkelte PSTN-er levert i

forskjellige land, føre til at godkjenningen i seg selv ikke gir en

uforbeholden garanti for vellykket drift på alle PSTN-nettverkets

termineringspunkter. I tilfelle problemer bør du i første instans

kontakte utstyrsleverandøren.

Oversikt

Den 4. august 1998 ble EU-rådets beslutning angående CTR 21

publisert i EUs offisielle journal. CTR 21 gjelder for all ikke-tale-

terminalutstyr med DTMF-oppringing som er ment å kobles til

analoge PSTN (Public Switched Telephone Network).
CTR 21 (Common Technical Regulation - Vanlig teknisk forskrift)

til tilbehør for tilkobling til det analoge offentlige telefonnettets

terminalutstyr (utenom terminalutstyr med støtte for taletelefoni i

grunngitte tilfeller) hvori nettverksadressering, hvis levert, bruker

dobbelttonet multifrekvenssignal.

Nettverkskompatibilitets erklæring

Erklæring gjort av produsenten til teknisk kontrollorgan og selgeren:

“Denne erklæringen vil indikere nettverk som utstyret er konstruert

for å fungere i og alle underrettede nettverk som utstyret kan ha

samkjøringsvanskeligheter med.”

background image

Bruksanvisning for Notebook PC

V-

Nettverkskompatibilitets erklæring

Erklæring gjort av produsenten til brukeren: "Denne erklæringen

vil angi nettverkene som utstyret er konstruert til å fungere

med og eventuelle meddelte nettverk som utstyret kan ha

samarbeidsvanskeligheter med. Produsenten skal også knytte til

en erklæring for å gjøre det klart hvor nettverkskompatibilitet er

avhengig av fysiske og programsvitsjede innstillinger. Erklæringen

skal også råde brukeren til å kontakte forhandleren dersom han eller

hun ønsker å bruke utstyret på et annet nettverk."
Frem til nå har kontrollorganet (Notified Body) i CETECOM

utstedt flere paneuropeiske godkjennelser med bruk av CTR 21.

Resultatet er Europas første modemer som ikke krever regulerende

godkjennelser i hvert europeisk land.

Ikke-tale-utstyr

Telefonsvarere og høyt-talende telefoner kan være kvalifisert samt

modemer, fakser, autodialere og alarmsystemer. Utstyr hvor ende-

til-ende-talekvaliteten er kontrollert av forskrifter (for eksempel

er håndsett-telefoner og i enkelte land også trådløse telefoner) er

utelukket.

background image

V-

Bruksanvisning for Notebook PC

Denne tabellen viser de landene som for tiden bruker CTR21

standarden.

Land

Søkt

Mer testing

Østerrike

1

Ja

Nei

Belgia

Ja

Nei

Tsjekkia

Nei

Ikke aktuelt

Danmark

1

Ja

Ja

Finland

Ja

Nei

Frankrike

Ja

Nei

Tyskland

Ja

Nei

Hellas

Ja

Nei

Ungarn

Nei

Ikke aktuelt

Island

Ja

Nei

Irland

Ja

Nei

Italia

Under behandling

Under behandling

Israel

Nei

Nei

Lichtenstein

Ja

Nei

Luxemburg

Ja

Nei

Nederland

1

Ja

Ja

Norge

Ja

Nei

Polen

Nei

Ikke aktuelt

Portugal

Nei

Ikke aktuelt

Spania

Nei

Ikke aktuelt

Sverige

Ja

Nei

Sveits

Ja

Nei

Storbritannia Ja

Nei

background image

Bruksanvisning for Notebook PC

V-5

Denne informasjonen ble kopiert fra CETECOM og leveres uten

erstatningsansvar. For oppdateringer av denne tabellen, kan du

besøke http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1 Nasjonale krav vil kun gjelde dersom utstyret kan bruke

pulssignalering (produsenter kan angi i bruksanvisningen at utstyret

er bare ment å støtte DTMF-signalering, noe som vil gjøre ytterligere

testing overflødig).
I Nederland er ytterligere testing nødvendig for serietilkobling og

anrops-ID-muligheter.

background image

V-

Bruksanvisning for Notebook PC