ASUS ROG G56JK - Opphavsrettinformasjon

background image

Opphavsrettinformasjon

Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare

som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres i

et gjenopprettingssystem, eller oversettes til et annet språk i enhver

form eller på enhver måte, bortsett fra dokumentasjon oppbevart av

kjøperen for sikkerhetskopiformål, uten særlig skriftlig tillatelse av

ASUSteK COMPUTER INC. ("ASUS").
ASUS ANBRINGER DENNE MANUALEN SOM DEN FREMGÅR UTEN

GARANTI AV NOE SLAG, HELLER IKKE UTRYKKELIG ELLER INDIREKTE,

INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DEM INDIREKTE GARANTIER

ELLER FORHOLD AV OMSETTELIGHET ELLER DUGELIGHET FOR ET

SPESIELT FORMÅL. I INGEN TILFELLER SKAL ASUS, DETS LEDERE,

OFFISERER, ANSATTE ELLER AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR

ENHVER INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE

SKADE (INKLUDERT SKADER FRA TAP AV FORTJENESTE, TAP AV

FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA, DRIFTSFORSTYRRELSE I

BEDRIFTEN OG LIGNENDE), SELV OM ASUS HAR BLITT UNDERRETTET

OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER OPPSTÅTT FRA ENHVER

DEFEKT ELLER FEIL I DENNE MANUALEN ELLER PRODUKTET.
Produkter og bedriftsnavn som dukker opp i denne manualen

er muligens registrerte varemerker eller opphavsrett av deres

respektive firmaer og brukes kun for identifisering eller forklaring og

til eierens fordel, uten hensikt til å krenke.
SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON SOM FINNES I DENNE

MANUALEN ER UTFORMET KUN FOR INFORMASJONSBRUK OG KAN

ENDRES TIL ENHVER TID UTEN BESKJED OG BØR IKKE TOLKES SOM

EN FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER

UNØYAKTIGHETER SOM KAN BEFINNE SEG I DENNE MANUALEN,

INKLUDERT FOR PRODUKTER OG PROGRAMVARE SOM BESKRIVES I

DEN.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Ettertrykk for-

budt.

background image

Bruksanvisning for Notebook PC

V-1