ASUS ROG G56JK - De Instant Key voor de eerste keer gebruiken

background image

De Instant Key voor de eerste keer gebruiken

Wanneer u voor de eerste keer op de Instant Key drukt, verschijnt het

welkomstscherm om u te helpen bij het configureren van de functies

van de Instant Key.

De Instant Key voor de eerste keer gebruiken:
1. Druk op de Instant Key aan de tegenoverliggende zijde van de

voedingsknop.

background image

3. Klik vanaf het instellingsscherm op een van de pictogrammen,

configureer de instellingen en klik vervolgens op Toepassen.

Klik op de pijlen om te bladeren door de Instant Key-functies die

u kunt configureren.

2. Klik vanaf het welkomstscherm op Instelling om het

instellingsscherm te starten.

background image

U kunt deze Instant Key-functies configureren:

Functie

Beschrijving

Volumefader
Zet het volume hoger/lager of schakelt de gedempte

modus in.

Instant App
Hiermee worden uw vaak gebruikte toepassingen of

Office-bestanden snel gestart.
Instant Web
Hiermee wordt uw favoriete website gestart.

Splendid Preset
Hiermee kunt u kiezen uit zes gekleurde voorinstellingen

voor het display.
Video Magic
Hiermee kunt u Video Magic voor videoweergave,

-bewerking en formaatconversie snel opstarten.
Afteltimer
Hiermee wordt een afteltimer voor de slaapstand, het

uitslapen of stand-by snel gestart.
Touchpadvergrendeling
Hiermee kunt u het touchpad in- of uitschakelen.

Deze functie imiteert het gedrag van <Fn> + <F9>,

de functietoets voor het in-/uitschakelen van het

touchpad.

background image

Om de Instant Key opnieuw te configureren, houdt u de Instant

Key ongeveer drie seconden ingedrukt om het scherm voor de

instellingen van Instant Key te starten.

Functie

Beschrijving

Selectieschakelaar uitvoerdisplay
Schakelt snel tussen de notebook, de externe monitor

en een dubbele monitor.
Deze functie imiteert het gedrag van <Fn> + <F8>, de

functietoets Touchpad-LCD/Monitor schakelen.

Draadloze verbinding
Hiermee kunt u Wi-Fi en Bluetooth in- of uitschakelen.

Deze functie imiteert het gedrag van <Fn> + <F2>, de

functietoets WLAN/Bluetooth schakelen.
Mediabeheer
Hiermee wordt Windows Media Player snel gestart

en wordt afgespeeld/gepauzeerd tijdens de

mediaweergave.

background image

4

Hoofdstuk 4

: