ASUS ROG G56JK - Optiskais diskdzinis (atsevišķiem modeļiem)

background image

Atmiņas ierīces

Atmiņas ierīces ļauj piezīmjdatoram nolasīt vai ierakstīt dokumentus,

attēlus un citas datnes dažādās datu atmiņas ierīcēs. Šim

piezīmjdatoram ir sekojošas atmiņas ierīces:

background image

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

5

3. Turiet disku aiz malas ar attēlu uz augšu. Piespiediet diska centra

abās pusēs, līdz disks nofiksējas uz rumbas. Pareizi ievietojot,

rumbai jābūt augstāk par disku.

4. Lēnām iespiediet diskdziņa atvilktni atpakaļ. Diskdzinis sāks

nolasīt satura rādītāju (TOC) uz diska. Kad disks apstājas, tas ir

gatavs lietošanai.

Tas ir normāli, ja dzirdat, kā arī sajūtat CD griešanos ar lielu

ātrumu CD diskdzinī datu nolasīšanas laikā.

background image

0

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

Patiesā atrašanās vieta katram

modelim var atšķirties.

Ārkārtas izstumšana

Ārkārtas izstumšanas caurums atrodas uz optiskā diskdziņa, un to

izmanto, lai izstumtu optisko diskdzini gadījumā, kad nedarbojas

elektroniskā izstumšana. Neizmantojiet ārkārtas izstumšanu

elektroniskās izstumšanas vietā.

Piezīme: Pārliecinieties, lai neiedurtu aktivitātes indikatoram, kas

atrodas tajā pašā zonā.

Optiskā diska izņemšana

Izstumiet atvilktni un uzmanīgi paceliet diska malu leņķī uz augšu,

lai noņemtu disku no rumbas.

background image

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

1

CD diskdziņa burtam jābūt neatkarīgi no tā, vai diskdzinī atrodas

CD disks vai nē. Pēc tam, kad CD disks ir pareizi ievietots, datiem

var piekļūt tieši tāpat kā ar cietā diska diskdziņiem, izņemot to, ka

uz CD diska neko nevar ierakstīt vai izmainīt. Izmantojot atbilstošu

programmatūru, CD-RW diskdzinis vai DVD+CD-RW diskdzinis ļauj

izmantot CD-RW diskus līdzīgi kā ar cieto diskdzini, rakstot, dzēšot

un labojot datus.
Vibrācija ir normāla parādība visiem ātrgaitas optiskajiem

diskdziņiem saistībā ar to, ka nav sabalansēti CD datu ieraksti vai CD

apdruka. Lai samazinātu vibrāciju, lietojiet piezīmjdatoru uz līdzenas

virsmas un nelīmējiet uz CD diskiem uzlīmes.

Audio CD klausīšanās

Optiskie diskdziņi var atskaņot audio CD, taču tikai DVD-ROM

diskdzinis var atskaņot DVD audio diskus. Ievietojiet audio CD

disku, un Windows automātiski atver audio atskaņotāju un sāk

ierakstu atskaņošanu. Atkarībā no DVD audio diska un uzinstalētās

programmatūras var būt nepieciešams atvērt DVD atskaņotāju,

lai klausītos DVD audio disku. Jūs varat regulēt skaņas stiprumu,

izmantojot ātros taustiņus vai Windows skaļruņu ikonu paziņojumu

apgabalā.

BRĪDINĀJUMS! Ja CD disks nav kārtīgi nofiksēts uz centrālās

rumbas, atvilktnes aizvēršanas laikā to var sabojāt. Lēnām

aizverot atvilktni, vienmēr uzmaniet CD disku, lai pasargātu no

bojājumiem.

Optiskā diskdziņa lietošana

Ar optiskajiem diskiem un aprīkojumu jāapietas uzmanīgi, jo tajos ir

smalki mehānismi. Ievērojiet jūsu CD piegādātāja noteiktus svarīgus

drošības noteikumus. Pretēji galddatoru optiskajiem diskdziņiem

piezīmjdatoram ir rumba, kas notur CD disku vietā neatkarīgi no

leņķa. Ievietojot CD disku, svarīgi atcerēties, ka CD disks ir jāuzspiež

uz centrālās rumbas, citādi optiskā diskdziņa paplāte saskrāpēs CD

disku.

background imagePiezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata