ASUS ROG G56JK - Drošības pasākumi

background image

Drošības pasākumi

Sekojošie drošības pasākumi paildzinās piezīmjdatora kalpošanas

laiku. Ievērojiet visus piesardzības pasākumus un instrukcijas. Visos

ar datora labošanu saistītajos jautājumos, izņemto tos, kas aprakstīti

šajā rokasgrāmatā, vērsieties pie atbilstoši kvalificētiem speciālistiem.

Pirms tīrīšanas atvienojiet maiņstrāvas padevi un izņemiet

akumulatora bloku. Noslaukiet piezīmjdatoru, izmantojot tīru

kokvilnas sūkli vai zamšādas audumu, kas samitrināts neabrazīva

mazgāšanas līdzekļa šķīdumā, un nelielu daudzumu silta ūdens,

un pēc tam noslaukiet lieko mitrumu ar sausu lupatiņu.

Akumulatora drošības

brīdinājums:
NEMEST akumulatoru

ugunī. NERADĪT

kontaktu īssavienojumu.

NEIZJAUKT

akumulatoru.

NELIETOT netīrās vai

putekļainās vietās.

NELIETOT gāzes

noplūdes laikā.

NEPAKĻAUT šķidrumu,

lietus vai mitruma

ietekmei vai nelietot

to tuvumā. NELIETOT

modemu negaisa laikā.

NENOVIETOT uz

nelīdzenas vai nestabilas

darba virsmas. Vērsieties

tehniskās apkalpes

dienestā, ja ir bojāts

ārējais ietvars.

NENOVIETOT vai

nemest priekšmetus uz

piezīmjdatora vāka un

neievietot piezīmjdatorā

nekādus svešķermeņus.

NESPIEST vai neaizskart

displeja paneli.

Nenovietot kopā ar

maziem priekšmetiem,

kas var saskrāpēt vai

iekļūt piezīmjdatorā.

NEPAKĻAUT spēcīga

magnētiskā vai elektriskā

lauka iedarbībai.

NENOVIETOJIET

piezīmjdatoru klēpī

vai uz citām ķermeņa

daļām, lai izvairītos no

nepatīkamām sajūtām

vai traumām karstuma

iedarbības rezultātā.

background imagePiezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

NEIZMEST piezīmjdatoru sadzīves atkritumos. Šis produkts ir

izstrādāts tā, lai būtu iespējama detaļu otrreizējā lietošana un

pārstrāde. Nosvītrotas atkritumu tvertnes simbols norāda, ka

produktu (elektriskās, elektroniskās ierīces un dzīvsudrabu

saturošas pogu elementu baterijas) nedrīkst izmest sadzīves

atkritumos. Noskaidrojiet vietējos noteikumus attiecībā uz

elektronisko produktu likvidēšanu.

NEIZMEST akumulatoru sadzīves atkritumos. Nosvītrotas

atkritumu tvertnes simbols norāda, ka akumulatoru nedrīkst

izmest sadzīves atkritumos.

DROŠAS LIETOŠANAS

TEMPERATŪRA: Šo

piezīmjdatoru drīkst

lietot tikai vietās, kur

apkārtējā temperatūra

ir no 5°C (41°F) līdz 35°C

(95°F).

STRĀVAS IEVADES

PARAMETRI: Skatiet

strāvas parametru uzlīmi

piezīmjdatora apakšā

un pārliecinieties, lai

strāvas adapteris atbilstu

parametriem.

Akumulatora nepareiza

ievietošana var izraisīt

eksploziju un sabojāt

piezīmjdatoru.

NELIETOT bojātus strāvas

vadus, papildierīces vai

citas ārējās ierīces.

NEPĀRNĒSĀT vai

neapklāt piezīmjdatoru,

piemēram, ar

pārnēsāšanas somu vai

maisiņu ieslēgtā režīmā,

kas samazinās gaisa

cirkulāciju.

NELIETOT spēcīgus

šķīdinātājus, tādus kā

atšķaidītājus, benzolu

vai citas ķīmiskās vielas

uz datora virsmas vai tās

tuvumā.

background image

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmataSkaņas spiediena brīdinājums

Pārmērīgs skaņas spiediens no austiņām var radīt dzirdes

pasliktināšanos vai zaudēšanu. Ja skaļums un ekvalaizers tiek

noregulēti uz iestatījumiem, kas nav centrālajā pozīcijā, var

palielināties austiņu izejas spriegums un tādējādi arī skaņas

spiediena līmenis.

Maiņstrāvas ventilatora brīdinājums

Ņemiet vērā, ka maiņstrāvas ventilators ir kustīga detaļa, kas var

izraisīt bīstamu situāciju. Turiet ķermeņa daļas attālāk no ventilatora

asmeņiem.

Adaptera informācija

Ieejas spriegums: 100-240 Vac
Ieeja frekvence: 50-60 Hz
Nominālā izejas strāva: 4,74A(90W); 6,32A(120W)
Nominālais izejas spriegums: 19 Vdc

Transportēšanas piesardzības pasākumi

Lai sagatavotu piezīmjdatoru transportēšanai, tas vispirms ir jāizslēdz

un jāatvieno visas ārējās ierīces, lai pasargātu no savienotāju

bojājumiem. Izslēdzot datoru, cietā diska diskdziņa galviņa ievelkas

uz iekšu, lai transportēšanas laikā pasargātu cietā diska virsmu no

saskrāpēšanas. Tādēļ piezīmjdatoru nevajadzētu transportēt, kamēr

tas joprojām ir ieslēgts. Aizveriet displeja paneli aizvērtā pozīcijā, lai

pasargātu tastatūru un displeja paneli.

BRĪDINĀJUMS! Piezīmjdatora virsma ātri paliek nespodra, ja ar

to nevērīgi apietas. Raugieties, lai piezīmjdatora virsmas netiktu

nobružātas vai saskrāpētas.

background image

10

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

Apklājiet piezīmjdatoru

Iegādājieties pārnēsāšanas somu, lai pasargātu piezīmjdatoru no

netīrumiem, ūdens, triecieniem un skrāpējumiem.

Uzlādējiet akumulatorus

Ja grasāties izmantot elektrobarošanu ar akumulatoru, pārliecinieties,

lai pirms došanās garākos braucienos akumulatora bloks un jebkuri

citi papildu akumulatoru bloki būtu pilnībā uzlādēti. Atcerieties, ka

strāvas adapteris lādē akumulatora bloku, kamēr tas ir iesprausts

datorā un maiņstrāvas padeves avotā. Atcerieties, ka akumulatora

bloka uzlādēšanai ir nepieciešams daudz ilgāks laiks, ja piezīmjdators

tiek darbināts.

Piesardzības pasākumi lidmašīnās

Sazinieties ar savu aviolīniju, ja vēlaties izmantot piezīmjdatoru

lidmašīnā. Vairumam aviolīniju ir noteikti elektronisko ierīču lietošanas

ierobežojumi. Vairums aviolīniju atļauj elektronisko ierīču lietošanu

lidojuma laikā, bet ne pacelšanās un nosēšanās laikā.

BRĪDINĀJUMS! Lidostās ir trīs veidu drošības ierīces: rentgenstaru

aparāti (ko izmanto uz konveijera lentēm novietoto priekšmetu

caurskatīšanai), magnētiskie detektori (ko izmanto cilvēkiem,

kas iet caur drošības pārbaudi) un magnētiskās nūjas (rokas

ierīces, ko izmanto cilvēku vai atsevišķu priekšmetu pārbaudei).

Piezīmjdatoru un disketes var laist caur lidostu rentgenstaru

aparātiem. Taču ieteicams nenest piezīmjdatoru vai disketes caur

lidostu magnētiskajiem detektoriem vai nepakļaut tos magnētisko

nūju iedarbībai.

background image

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

11