ASUS ROG G56JK Palīdzība

background image

Piezīmjdatora lietotāja

rokasgrāmata

Februāris 2012

LV6951

background imagePiezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

Satura rādītājs

1. Iepazīšanās ar piezīmjdatoru

Par šo lietotāja rokasgrāmatu ........................................................................ 6
Norādes šajā rokasgrāmatā ............................................................................ 6
Drošības pasākumi............................................................................................. 7
Piezīmjdatora sagatavošana darbam ........................................................11

2. Sastāvdaļu apraksts

Virspuse ...............................................................................................................14
Apakšspuse.........................................................................................................17
Labā puse ............................................................................................................19
Kreisā puse ..........................................................................................................21
Aizmugure ..........................................................................................................23
Priekšpuse ...........................................................................................................23
Sabvūfera pievienošana ................................................................................24

3. Darba uzsākšana

Elektrobarošanas sistēma ..............................................................................26

Maiņstrāvas izmantošana ............................................................................26
Akumulatora izmantošana ..........................................................................28
Akumulatora lietošanas piesardzība .......................................................29
Piezīmjdatora ieslēgšana .............................................................................30
Ieslēgšanas paštestēšana (POST) ..............................................................30
Akumulatora lādiņa pārbaude ...................................................................32
Akumulatora bloka uzlādēšana .................................................................33
Enerģijas opcijas .............................................................................................34
Barošanas pārvaldības režīmi .....................................................................36
Iemidzināšana un hibernēšana..................................................................36
Siltumregulācija ..............................................................................................38

Specifiskas tastatūras funkcijas ...................................................................39

Krāsainie ātrie taustiņi(atsevišķiem modeļiem) ...................................39
Microsoft Windows taustiņi ........................................................................42
Multivides vadības taustiņi (atsevišķiem modeļiem) ........................43

Slēdži un statusa indikatori...........................................................................44

Slēdži .............................................................................................................44
Statusa indikatori ............................................................................................45

background image

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmataTūlītējas darbības taustiņa lietošana .........................................................47

Pirmā tūlītējas darbības taustiņa lietošanas reize ...............................47

4. Piezīmjdatora lietošana

Rādītājierīce ........................................................................................................52

Skārienpaliktņa lietošana ............................................................................53
Skārienpaliktņa izmantošanas attēli ........................................................54
Skārienpaliktņa kopšana ..............................................................................56
Automātiska skārienpaliktņa atspējošana .............................................57

Atmiņas ierīces ..................................................................................................58

Optiskais diskdzinis (atsevišķiem modeļiem) .......................................58
Zibatmiņas kartes lasītājs ............................................................................62
Cietā diska diskdzinis ....................................................................................63
Atmiņa (RAM (brīvpiekļuves atmiņa)) .....................................................66

Savienojumi........................................................................................................67

Tīkla savienojums ...........................................................................................67
Bezvadu LAN (lokālā tīkla) savienojums

(atsevišķiem modeļiem) ...............................................................................69
Windows bezvadu tīkla savienojums ......................................................71
Bluetooth bezvadu savienojums (atsevišķiem modeļiem) .............73

USB lādētājs+ .....................................................................................................76

Pielikums

Papildierīces ..................................................................................................... P-2

Papildu savienojumi .................................................................................... P-2

Operētājsistēma un programmatūra ...................................................... P-3

Sistēmas BIOS iestatījumi .......................................................................... P-4
Biežāk sastopamās problēmas un to risinājumi ..............................P-10

Piezīmjdatora atjaunošana .......................................................................P-16

Atjaunošanas nodalījuma izmantošana ...........................................P-16
Atjaunošanas DVD izmantošana (atsevišķiem modeļiem) ..........P-17

Informācija par DVD-ROM diskdzini ......................................................P-19
Blu-ray ROM diskdziņa informācija ........................................................P-21
Iekšējā modema atbilstība ........................................................................P-22
Norādījumi un drošības noteikumi ........................................................P-26

Federālās Komunikāciju Komisijas paziņojums ...............................P-26

background imagePiezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

FCC brīdinājuma paziņojums par pakļaušanu radio frekvences

(RF) iedarbībai ..............................................................................................P-27
Atbilstības deklarācijaR&TTE Direktīva (1999/5/EC) ......................P-27
CE marķējums ..............................................................................................P-28
IC radiācijas pakļaušanas paziņojums Kanādai ................................P-28
Bezvadu pārraides kanāli dažādiem domēniem .............................P-29
Francijas ierobežotās bezvadu frekvenču joslas .............................P-29
UL (Underwiters Laboratories) drošības paziņojumi .....................P-31
Strāvas drošības prasības .........................................................................P-32
TV regulētāja paziņojumi (atsevišķiem modeļiem) ........................P-32
REACH (ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, atļaušana un

ierobežošana) ...............................................................................................P-32
Ziemeļvalstu brīdinājumi par litiju (litija-jona baterijām) ............P-33
Optiskā diskdziņa drošības informācija ..............................................P-34
Lāzera drošības informācija ....................................................................P-34
Servisa brīdinājuma uzlīme.....................................................................P-34
CDRH noteikumi .........................................................................................P-34
Macrovision Corporation produktu brīdinājums ............................P-35
CTR 21 apstiprinājums

(piezīmjdatoriem ar iebūvētiem modemiem) ..................................P-36
Eiropas Savienības ekomarķējums .......................................................P-38
ENERGY STAR atbilstošs izstrādājums .................................................P-38
Atbilstība globālās vides noteikumiem un deklarācija ................P-39
ASUS otrreizējā pārstrāde / Atpakaļpieņemšanas

pakalpojumi .................................................................................................P-39

Autortiesību atruna .....................................................................................P-40
Atbildības ierobežojums ............................................................................P-41
Apkalpošana un atbalsts ...........................................................................P-41

background image

1