ASUS ROG G56JK - Vidiniams modemams taikomų standartų atitiktis

background image

Vidiniams modemams taikomų standartų

atitiktis

Nešiojamojo kompiuterio su vidiniu modemu modelis atitinka JATE

(Japonija), FCC (JAV, Kanada, Korėja, Taivanas) ir CTR21 standartus.

Vidinis modemas patvirtintas pagal Europos Tarybos sprendimą

98/482/EB dėl paneuropinio bendrojo galinių įrenginių prijungimo

prie analoginių viešųjų komutuojamų telefono tinklų (angl. PSTN).

Tačiau dėl skirtingų, įvairiose šalyse pateikiamų PSTN sąlygų šis

patvirtinimas pats savaime nesuteikia besąlygiškos sėkmingo

veikimo garantijos kiekviename PSTN tinklo galinio įrenginio taške.

Kilus problemų, pirmiausia susisiekite su savo įrenginio tiekėju.

Apžvalga

1998 m. rugpjūčio 4 d. EB oficialiajame leidinyje buvo paskelbtas

Europos Tarybos sprendimas dėl CTR 21. CTR 21 taikomas visiems ne

balso galiniams įrenginiams su DTMF rinkimo sistemomis, kurie yra

skirti prijungti prie PSTN (analoginių viešųjų komutuojamų telefono

tinklų).
CTR 21 (Bendrasis techninis reglamentas) dėl galinių įrenginių

(išskyrus balso telefonijos pagrįstų atvejų paslaugas palaikančius

galinius įrenginius) prijungimo prie analoginių viešųjų komutuojamų

telefono tinklų, kai tinklo adresavimas, jei jis teikiamas, atliekamas

dvitone daugiadažne (DTMF) signalizavimo sistema.

Tinklo suderinamumo deklaracija

Pareiškimas, kurį gamintojas privalo pateikti informuotajai institucijai

ir pardavėjui: “Ši deklaracija apima tinklus, su kuriais šis įrenginys

skirtas dirbti, ir bet kokius nurodytus tinklus, su kuriais šis įrenginys

gali turėti bendrų veikimo sunkumų.”

background image

P-

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

Tinklo suderinamumo deklaracija

Pareiškimas, kurį gamintojas privalo pateikti vartotojui: “Ši deklaracija

apima tinklus, su kuriais šis įrenginys skirtas dirbti, ir bet kokius

nurodytus tinklus, su kuriais šis įrenginys gali turėti bendrų veikimo

sunkumų. Gamintojas pareiškime taip pat aiškiai nurodo atvejus, kai

tinklo suderinamumas priklauso nuo fizinių nustatymų ir pakeistų

programinės įrangos parametrų. Be to, gamintojas pataria vartotojui,

kad šis, norėdamas naudoti šį įrenginį kitame tinkle, susisiektų su

pardavėju.”
Iki šiol informuotoji institucija CETECOM, naudodama CTR 21,

paskelbė keletą paneuropinių patvirtinimų. Rezultatas - sukurti

pirmieji Europos modemai, kuriems nereikia kontrolės patvirtinių

įvairiose Europos šalyse.

Bebalsė įranga

Tai gali būti atsakikliai ir telefonai su garsiakalbiais, taip pat modemai,

fakso aparatai, automatiniai rinkikliai ir avarinių signalų sistemos.

Neįtraukiama įranga, kurios galutiniam vartotojui pateikiamos

kalbos kokybė yra kontroliuojama reglamentais (pvz., telefonai su

telefonų rageliais, o kai kuriose šalyse ir belaidžiai telefonai).

background image

P-

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

Šioje lentelėje pateiktos šalys, kuriose šiuo metu galioja

CTR21 standartas.

Šalis

Taikoma

Papildomi bandymai

Austrija

1

Taip

Ne

Belgija

Taip

Ne

Čekijos Respublika

Ne

Netaikytina

Danija

1

Taip

Taip

Suomija

Taip

Ne

Prancūzija

Taip

Ne

Vokietija

Taip

Ne

Graikija

Taip

Ne

Vengrija

Ne

Netaikytina

Islandija

Taip

Ne

Airija

Taip

Ne

Italija

Vis dar nepatvirtinta Vis dar nepatvirtinta

Izraelis

Ne

Ne

Lichtenšteinas

Taip

Ne

Liuksemburgas

Taip

Ne

Nyderlandai

1

Taip

Taip

Norvegija

Taip

Ne

Lenkija

Ne

Netaikytina

Portugalija

Ne

Netaikytina

Ispanija

Ne

Netaikytina

Švedija

Taip

Ne

Šveicarija

Taip

Ne

Jungtinė Karalystė

Taip

Ne

background image

P-5

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

Šie duomenys nukopijuoti iš CETECOM ir pateikti be jokių

įsipareigojimų. Šios lentelės naujinimus rasite tinklapyje http://www.

cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1 Nacionaliniai reikalavimai taikomi tik tuo atveju, jeigu įrenginyje

gali būti naudojamas impulsinis numerio rinkimas (gamintojai gali

pateikti vartotojo vadove, kad įrenginys skirtas tik DTMF impulsų

siuntimui, tuomet papildomų bandymų atlikti nereikia).
Nyderlanduose nuosekliajam jungimui ir skambintojo ID įrenginiams

būtina atlikti papildomus bandymus.

background image

P-

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas