ASUS ROG G56JK - UL saugos pranešimai

background image

UL saugos pranešimai

Reikalaujama į UL 1459 aprėptį patenkantiems telekomunikacijų

(telefoniniams) mechanizmams, kurie bus elektriškai jungiami prie

telekomunikacijų tinklo, kurio darbinė įtampa su įžeminimu neviršija

200V piko, 300V nuo piko iki piko amplitudės ir 105Vrms, ir yra

montuojami ar naudojami pagal Nacionalinį elektros kodeksą (NFPA

70).
Naudojant nešiojamojo kompiuterio modemą, visada būtina

vadovautis pagrindiniais saugos reikalavimais siekiant sumažinti

gaisro, elektros smūgio ir žalos žmonėms riziką, įskaitant:

Nedirbkite nešiojamuoju kompiuteriu prie vandens, pvz., šalia

vonios, vandens rezervuaro, virtuvės kriauklės arba užmerktų

skalbinių, drėgname rūsyje ar šalia plaukimo baseino.

Nedirbkite nešiojamuoju kompiuteriu griaustinio metu. Dėl

žaibavimo atsiranda nuotolinio elektros smūgio rizika.

Nedirbkite nešiojamuoju kompiuteriu, jei patalpoje įvyko dujų

nuotėkis.

Reikalaujama UL 1642, apimančio pirmines (be pakartotinio

įkrovimo) ir antrines (su pakartotiniu įkrovimu) ličio baterijas,

naudojamas kaip gaminio maitinimo šaltinis. Šių baterijų sudėtyje

yra metalo ličio arba ličio lydinio, arba ličio jonų, ir jos gali būti

sudarytos iš vieno elektrocheminio elemento arba dviejų ar daugiau

nuosekliai/paraleliai (ar abu atvejai) sujungtų elementų, kurie

paverčia cheminę energiją į elektros energiją dėka negrįžtamosios ar

grįžtamosios cheminės reakcijos.

Nedeginkite nešiojamo kompiuterio baterijos įtaiso, norėdami

jį utilizuoti, nes gali kilti sprogimo pavojus. Patikrinkite vietinius

reglamentus dėl galimų specialiųjų utilizacijos nuostatų

siekdami sumažinti žalos žmogui riziką dėl gaisro ar sprogimo.

Nenaudokitekitų įrenginių maitinimo adapterių ar baterijų,

siekdami sumažinti žalos žmogui riziką dėl gaisro ar sprogimo.

Naudokite tik UL sertifikuotus maitinimo adapterius, tiekiamus

gamintojo ar aprobuoto pardavėjo.

background image

P-

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

REACH

Sutinkamai su REACH (Chemikalų registracijos, įvertinimo,

autorizacijos ir apribojimo) reglamento teisine baze, mūsų gaminio

sudėtyje esančios cheminės medžiagos nurodytos ASUS REACH

tinklavietėje http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Įspėjimai dėl TV imtuvo

Pastaba CATV sistemos montuotojui – Šiuo priminimu norima

atkreipti CATV sistemų montuotojų dėmesį į Nacionalinio elektros

kodekso 820-93 straipsnius, kuriuose pateikiama informacija, kaip

teisingai atlikti įžeminimą, ypač akcentuojant, kad bendraašio

kabelio skydas turi būti prijungtas prie pastato įžeminimo sistemos

praktiniam pritaikymui reikiamu atstumu iki kabelio įvado taško.