ASUS ROG G56JK - IC Radiacijos poveikio pareiškimas Kanadai

background image

IC Radiacijos poveikio pareiškimas Kanadai

Ši įranga atitinka IC radiacijos poveikio ribas, nustatytas

nekontroliuojamai aplinkai. Siekiant atitikti IC radijo dažnio

poveikio reikalavimus, signalo perdavimo metu venkite tiesioginio

kontakto su perdavimo antena. Galutiniai vartotojai turi vadovautis

specialiomis naudojimo instrukcijomis siekiant atitikti radijo dažnio

poveikio reikalavimus.
Įrangos veikimas vadovaujasi šiomis dviem sąlygomis:

Šis įrenginys negali sukelti trikdžių ir