ASUS ROG G56JK - Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) pareiškimas

background image

Federalinės komunikacijų komisijos (FCC)

pareiškimas

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimas priklauso nuo šių

dviejų sąlygų:

Šis įrenginys negali sukelti kenksmingų trikdžių ir

Šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, tame

tarpe ir galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą.

Ši įranga buvo patikrinta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės

skaitmeniniams įrenginiams taikomas ribas, pagal FCC taisyklių 15

dalį. Šios ribos sukurtos siekiant užtikrinti protingą apsaugą nuo

kenksmingų trikdžių diegint gyvenamosiose patalpose. Ši įranga

generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją,

todėl gali sukelti žalingus radijo ryšiui trikdžius, jei sumontuota

ir naudojama ne pagal šį naudojimo vadovą. Tačiau negalime

garantuoti, kad trikdžių nepasitaikys priklausomai nuo konkretaus

diegimo. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos signalo gavimą,

tai nustatysite įjungdami ir išjungdami įrangą, rekomenduojame

pašalinti trikdį vienu iš toliau išvardintų būdų:

Perorientuokite gavimo anteną arba pakeiskite jos buvimo vietą.

Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.

Įjunkite įrangą į kitą grandinės lizdą nei imtuvas.

Paprašykite atstovo arba patyrusio radijo / televizijos techniko

pagalbos.

Ekranuotų maitinimo kabelių naudojimas yra reikalaujamas

sutinkamai su FCC spinduliuotės ribų reikalavimais bei siekiant

išvengti šalia esančių radijo ar televizijos signalų trikdžių. Būtina

naudoti tik tiekiamą maitinimo kabelį. Naudokite tik ekranuotus

kabelius, prie šios įrangos jungdami įvesties/išvesties įrenginius.

Įspėjame jus, kad keitimai arba modifikacijos, kurių aiškiai

nepatvirtino šalys, atsakingos už atitiktį, gali atšaukti teisę dirbti

su įranga.

background image

P-

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

(Perspausdinta iš Federalinio reglamento kodekso #47, dalis 15.193,

1993. Vašingtonas DC: Federalinio registro biuras, Nacionaliniai

archyvas ir Registrų administracija, JAV Valstybinė leidykla.)