ASUS ROG G56JK - Atitikties deklaracijaR&TTE Direktyva (1999/5/EC)

background image

R&TTE Direktyva (1999/5/EC)

Toliau nurodyti punktai yra galutinai suformuluoti ir laikomi

aktualia ir pakankama informacija R&TTE (radijo ir telekomunikacijų

terminalų įranga) direktyvai:

Pagrindiniai reikalavimai kaip nurodyta [3 punkte]

Sveikatos ir saugos reikalavimai kaip nurodyta [3.1a punkte]

Elektros saugos tikrinimas pagal [EN 60950]

Elektromagnetinio suderinamumo apsaugos reikalavimai kaip

nurodyta [3.1b punkte]

Elektromagnetinio suderinamumo tikrinimas pagal [EN 301

489-1] ir [EN 301 489-17]

Efektyvus radijo spektro panaudojimas kaip nurodyta [3.2

punkte]

Radijo patikros komplektai pagal [EN 300 328-2]

background image

P-

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

Žymėjimas CE ženklu

Prietaisų, neturinčių belaidžio LAN / „Bluetooth“ funkcijų

žymėjimas CE ženklu
Atvežtinė šio prietaiso versija atitinka EEB direktyvų 2004/108/EB

(Direktyva dėl elekromagnetinio suderinamumo) ir 2006/95/EB

(Žemos įtampos direktyva) reikalavimus.

Prietaisų, turinčių belaidžio LAN / „Bluetooth“ funkcijas

žymėjimas CE ženklu
Šis prietaisas atitinka Europos Parlamento ir Komisijos 1999 m. kovo

9 d. Direktyvos 1999/5/EB, taikomos radijo ryšio ir telekomunikacijų

įrangai bei abipusiam atitikties pripažinimui, reikalavimus.