ASUS ROG G56JK - Sistemos BIOS nuostatos

background image

Sistemos BIOS nuostatos

Sistemos įkelties įrenginys

Šiame skirsnyje pateikti BIOS ekranai skirti tik susipažinti. Tikrieji

ekranai gali skirtis priklausomai nuo modelių ir teritorijų.

1. Boot (Paleidimas) ekrane, pasirinkite Boot Option #1 (1

paleidimo parinktis).

2. Paspauskite klavišą [Enter] ir įrenginį pasirinkite kaip Boot

Option #1 (1 paleidimo parinktis).

: Select Screen

: Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Main

Advanced

Chipset

Main Advanced Chipset

Boot

Security Save & Exit

Boot Configuration

UEFI Boot

[Disabled]

PXE ROM

[Disabled]

Boot Option Priorities

Boot Option #1

[P0: Hitachi HTS545...]

Boot Option #2

[P1: Hitachi HTS545...]

Boot Option #3

[Generic-Multi-Card......]

Boot Option #4

[P0: SlimTypeDVD A....]


Hard Drive BBS Priorities
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Network Device BBS Priorities
Floppy Drive BBS Priorities

Delete Boot Option

Enables/Disables UEFI boot from
disks.

: Select Screen

: Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Main

Advanced

Chipset

Main Advanced Chipset

Boot

Security Save & Exit

Boot Configuration

UEFI Boot

[Disabled]

PXE ROM

[Disabled]

Boot Option Priorities

Boot Option #1

[P0: Hitachi HTS545...]

Boot Option #2

[P1: Hitachi HTS545...]

Boot Option #3

[Generic-Multi-Card......]

Boot Option #4

[P0: SlimTypeDVD A....]


Hard Drive BBS Priorities
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Network Device BBS Priorities
Floppy Drive BBS Priorities

Delete Boot Option

E n a b l e s / D i s a b l e s Q u i e t B o o t
option.

Boot Option #1

P0: Hitachi HTS545050B9A300
P1: Hitachi HTS545050B9A400
Generic-Multi-Card 1.00
SlimTypeDVD A ...
Disabled

background image

P-5

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

Saugos nuostatos

Slaptažodžio nustatymas:

1. Security (Saugumas) ekrane pasirinkite Setup Administrator

Password (Administratoriaus slaptažodžio nustatymas) arba

User Password (Naudotojo slaptažodis).

2. Surinkite slaptažodį ir spauskite [Enter] (įvesti).
3. Slaptažodžio patvirtinimui surinkite jį pakartotinai ir spauskite

[Enter] (įvesti).

4. Dabar slaptažodis nustatytas.
Slaptažodžio trynimas:

1. Security (Saugumas) ekrane pasirinkite Setup Administrator

Password (Administratoriaus slaptažodžio nustatymas) arba

User Password (Naudotojo slaptažodis).

2. Įveskite dabartinį slaptažodį ir paspauskite mygtuką [Enter].
3. Lauką Create New Password (Sukurti naują slaptažodį)

palikite tuščią ir paspauskite mygtuką [Enter].

4. Lauką Confirm New Password (Patvirtinti naują slaptažodį)

palikite tuščią ir paspauskite mygtuką [Enter].

5. Dabar slaptažodis ištrintas.

Kai įjungiate nešiojamąjį kompiuterį (patenkate į BIOS arba OS),

jūsų prašoma įvesti User Password (naudotojo slaptažodį).

Administrator Password (Administratoriaus slaptažodžio)

prašoma tik tada, kai norite įeiti į BIOS ir konfigūruoti jos

nuostatas.

: Select Screen

: Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Main

Advanced

Boot

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Password Description

If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.

Administrator Password

NOT INSTALLED

User Password Status

NOT INSTALLED


Setup administrator password
User Password

HDD User Pwd Status :

NOT INSTALLED

HDD User Pwd Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password
Set Master Password
Set User Password
Set User Password

I/O Interface Security

Set the system boot order.

background image

P-

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

Įv. / išv. sąsajos apsauga

Įv. / išv. sąsajos blokavimas:
1. Ekrane Security (Apsauga) pasirinkite I/O Interface Security (Įv.

/ išv. sąsajos apsauga).

2. Pasirinkite sąsają, kurią norite blokuoti, ir spustelėkite Lock

(Blokuoti).

I/O Interface Security (Įv. / išv. sąsajos apsaugos) nuostatos

gali būti keičiamos tik tuomet, kai prisijungiate administratoriaus

teisėmis.

: Select Screen

: Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

Security

I/O Interface Security

LAN Network Interface

[UNLOCKED]

Wireless Network Interface

[UNLOCKED]

HD AUDIO Interface

[UNLOCKED]

SATA 2nd HDD Interface

[UNLOCKED]

SATA ODD Interface

[UNLOCKED]

USB Interface Security

I f L o c k e d , 2 n d S A T A H D D w i l l
be disabled.

SATA 2nd HDD Interface

UNLOCKED
LOCKED

background image

P-

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

USB sąsajos apsauga

USB Interface Security (USB sąsajos apsaugos) nuostatos gali

būti keičiamos tik tuomet, kai prisijungiate administratoriaus

teisėmis.

Jei nustatote USB Interface (USB sasają) [Lock] (Blokuoti),

External Ports (išoriniai prievadai) ir CMOS Camera (CMOS

fotoaparatas) blokuojami ir paslepiami tuo pat metu.

USB sąsajos blokavimas:
1. Ekrane Security (Apsauga) pasirinkite I/O Interface Security

(Įv. / išv. sąsajos apsauga) > USB Interface Security (USB

sąsajos apsauga).

2. Pasirinkite sąsają, kurią norite blokuoti, ir spustelėkite Lock

(Blokuoti).

: Select Screen

: Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

Security

USB Interface Security

USB Interface

[UNLOCKED]

External Ports

[UNLOCKED]

Bluetooth

[UNLOCKED]

CMOS Camera

[UNLOCKED]

Card Reader

[UNLOCKED]

I f L o c k e d , a l l U S B d e v i c e w i l l
be disabled.

USB Interface

UNLOCKED
LOCKED

background image

P-

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

HDD slaptažodis

• HDD slaptažodis gali būti keičiamas tik tuomet, kai prisijungiate

administratoriaus teisėmis.

• Prieš nustatydami Master Password (naudotojo slaptažodį),

pirma turite nustatyti User Password (pagrindinį slaptažodį).

Kai įjungiate nešiojamąjį kompiuterį ir negalite patekti į operacinę

sistemą todėl, kad įvedėte netinkamus slaptažodžius, būsite

paprašyti pirma įvesti naudotojo slaptažodį (jei yra), paskui HDD

naudotojo slaptažodį.

HDD slaptažodžio nustatymas:
1. Ekrane Security (Apsauga) spustelėkite Set Master Password

(Nustatyti pagrindinį slaptažodį), įrašykite slaptažodį ir

spustelėkite [Enter].

Enter].].

2. Slaptažodį patvirtinkite dar kartą jį įrašydami ir spustelėkite

[Enter].

Enter].].

3. Spustelėkite Set User Password (Nustatyti naudotojo slaptažodį)

ir pakartokite pirmesnius veiksmus, kad nustatytumėte naudotojo

slaptažodį.

4. Slaptažodis nustatytas.

: Select Screen

: Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1204. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Main

Advanced

Boot

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Password Description

If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.

Administrator Password

NOT INSTALLED

User Password Status

NOT INSTALLED


Setup administrator password
User Password

HDD User Pwd Status :

NOT INSTALLED

HDD User Pwd Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password

Set Master Password
Set User Password
Set User Password

I/O Interface Security

Set the system boot order.

Create New Password

background image

P-

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

Išsaugoti nuostatas

Jei norite išlaikyti savo konfigūracijos nuostatas, turi išsaugoti

pakeitimus prieš užverdami BIOS sąrankos paslaugų programą.

: Select Screen

: Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Main

Advanced

Chipset

Boot

Main Advanced Chipset Boot

Security

Save & Exit

Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit

Save Options
Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override
P0: ST9500420AS
P1: HL-DT-STBDDVDRW CA21N
P2: SlimTypeDVD A DS8A5SH
Generic-Multi-Card 1.00

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after saving
the changes.

background image

P-10

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas