ASUS ROG G56JK - Bendrosios problemos ir jų sprendimai

background image

Bendrosios problemos ir jų sprendimai

Aparatūros problema - Optinis diskas

Optinio disko diskasukis negali nuskaityti ar įrašyti duomenų į diską.
1. Atnaujinkite BIOS į naujausią versiją ir bandykite dar kartą.
2. Jei BIOS atnaujinimas nepadeda, išmėginkite geresnės kokybės

diską ir bandykite iš naujo.

3. Jei problema išlieka, kreipkitės į vietinį įrangos aptarnavimo

centrą ir paprašykite pagalbos.

Nežinoma priežastis - Nestabili sistema

Nepavyksta persijungti iš užmigdymo režimo.
1. Išimkite atnaujintas dalis (RAM, HDD, WLAN, BT), jei jos buvo

įdiegtos po kompiuterio įsigijimo.

2. Jei tai negelbsti, bandykite pasinaudoti ankstesne MS sistemos

atkūrimo versija.

3. Jei problemos lieka, bandykite atkurti savo sistemą,

naudodamiesi atkūrimo skaidiniu ar DVD.

Prieš pradedant atkūrimą būtina nukopijuoti visus duomenis į

kitą vietą.

4. Jei problema išlieka, kreipkitės į vietinį įrangos aptarnavimo

centrą ir paprašykite pagalbos.

Aparatūros problemos - Klaviatūra / Spartieji klavišai

Spartusis klavišas (FN) neveikia.
A. Iš naujo įdiekite „ATK0100“ tvarkyklę iš tvarkyklių CD disko arba

parsisiųskite ją iš ASUS tinklavietės.

background image

P-11

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

Aparatūros problema - Integruota kamera

Blogai veikia integruota kamera.
1. Patikrinkite „Device Manager“ (įrenginių tvarkytuvą), ar nėra

kitokių problemų.

2. Jei problemos išspręsti nepavyko, iš naujo įdiekite internetinės

kameros tvarkyklę.

3. Jei problemos išspręsti nepavyko, atnaujinkite BIOS į naujausią

versiją ir bandykite dar kartą.

4. Jei problema išlieka, kreipkitės į vietinį įrangos aptarnavimo

centrą ir paprašykite pagalbos.

Aparatūros problema - Baterija

Baterijos techninė priežiūra.
1. Toliau nurodytoje tinklavietėje užregistruokite nešiojamąjį

kompiuterį vienerių metų garantiniam aptarnavimui:

http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. NETRAUKITE lauk baterijos įtaiso, kai nešiojamasis kompiuteris

naudojamas su kintamosios srovės (AC) adapteriu, kad jis

nesusigandintų atsitiktinio maitinimo nutrūkimo metu. ASUS

baterijos įtaisas turi apsaugos elektros schemą siekiant išvengti

per didelės įkrovos, taigi ji apsaugo baterijos įtaisą, jei jis

paliekamas kompiuteryje.

Aparatūros problema - Maitinimo išjungimo/įjungimo (ON/

OFF) klaida

Diagnostika:
1. Maitinimas tik iš baterijos? (T= 2, N = 4)
2. BIOS (ASUS logotipas) matomas? (T= 3, N = A)
3. Užkrauti OS pavyko? (T= B, N = A)
4. Maitinimo adapterio šviesinis indikatorius (LED) šviečia? (T= 5, N

= C)

5. Maitinimas tik iš adapterio? (T= 6, N = A)
6. BIOS (ASUS logotipas) matomas? (T= 7, N = A)
7. Užkrauti OS pavyko? (T= D, N = A)

background image

P-1

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

Simptomai ir sprendimai:

A. Problema gali būti susijusi su MB, HDD arba NB; kreipkitės į vietinį

techninio aptarnavimo centrą.

B. Problemą sukėlė operacinė sistema, bandykite atkurti sistemą, nau-

dodamiesi atkūrimo skaidiniu ar disku.

SVARBU: Prieš pradedant atkūrimą būtina nukopijuoti visus

duomenis į kitą vietą.)

C. Adapterio problema; patikrinkite maitinimo kabelio prijungimą, jei

viskas gerai kreipkitės į vietinį techninio aptarnavimo centrą ga-

minio pakeitimui.

D. Baterijos problema; prašome patikrinti baterijos kontaktus, jei viskas

gerai, kreipkitės į vietinį techninio aptarnavimo centrą remontui.

Aparatūros problema - Bevielio ryšio plokštė

Kaip patikrinti, ar nešiojamasis kompiuteris turi bevielio ryšio

plokštę?

A. Eikite į Control Panel (Valdymo skydas) -> Device Manager (Įren-

ginių tvarkytuvas). Šalia elemento „Network Adapter“ (Tinklo adap-

teris) pamatysite, ar nešiojamasis kompiuteris turi WLAN plokštę.

Mechanikos problemos - AUŠINTUVAS / temperatūra

Kodėl be pertraukos veikia aušintuvas, ir temperatūra yra

aukšta?
1. Įsitikinkite, kad AUŠINTUVAS veikia, kai CPU temperatūra aukšta

ir patikrinkite, ar iš pagrindinio ventiliacijos angos pučiamas oro

srautas.

2. Jei esate paleidę daug programų (žr. užduočių juostą), užverkite

jas sistemos apkrovimui sumažinti.

3. Problemą taip pat galėjo sukelti virusai, naudokite antivirusines

programas jų nustatymui.

4. Jei problemos lieka, bandykite atkurti savo sistemą,

naudodamiesi atkūrimo skaidiniu ar DVD.

SVARBU: Prieš pradedant atkūrimą būtina nukopijuoti visus

duomenis į kitą vietą.

background image

P-1

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

DĖMESIO: Nesijunkite prie interneto kol nėra įdiegta antivirusinė

programa ir užkarda apsaugai nuo virusų.

Programinės įrangos problemos - ASUS programinės

įrangos kompleksas

jungus nešiojamo kompiuterio maitinimą, rodomas „Open policy file

error“ (Atvirumo politikos failo klaida) pranešimas.

A. Iš naujo įdiekite „Power4 Gear“ paslaugų programą problemai

išspręsti. Ją galima rasti ASUS tinklavietėje.

Nežinoma priežastis - Mėlynas ekranas baltu tekstu

Mėlynas ekranas baltu tekstu pasirodo atlikus sistemos įkrovą.
1. Išimkite papildomą atmintį. Jei papildoma atmintis buvo įdiegta

įsigijus kompiuterį, išjunkite jį, išmontuokite papildomos

atminties plokštę ir vėl įjunkite maitinimą, jei problema įvyko

dėl atminties nesuderinamumo.

2. Pašalinkite programinės įrangos taikomąsias programas. Jei

neseniai įdiegėte programinės įrangos taikomąsias programas,

jos gali būti nesuderinamos su jūsų sistema. Bandykite pašalinti

jas Windows saugumo režime.

3. Patikrinkite, ar sistemoje nėra virusų.
4. Atnaujinkite BIOS į naujausią versiją, naudodamiesi „Easy Flash

“ Windows aplinkoje arba AFLASH DOS režime. Šios paslaugų

programos ir BIOS failai yra prieinami ASUS tinklavietėje.

ĮSPĖJIMAS: Patikrinkite, ar nenutrūksta nešiojamo kompiuterio

maitinimas BIOS atnaujinimo proceso metu.

background image

P-1

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

5. Jei problema išlieka, naudokite atkūrimo procesą visos sistemos

įdiegimui iš naujo.

SVARBU: Prieš pradedant atkūrimą būtina nukopijuoti visus

duomenis į kitą vietą.

DĖMESIO: NESIJUNKITE prie interneto kol nėra įdiegta

antivirusinė programa ir užkarda apsaugai nuo virusų.) (PASTABA:

Patikrinkite, ar įdiegtos „Intel INF Update“ ir „ATKACPI“ tvarkyklės

yra įdiegtos tam, kad būtų atpažinti aparatūros įrenginiai.

PASTABA: Patikrinkite, ar įdiegtos „Intel INF Update“ ir „ATKACPI

“ tvarkyklės yra įdiegtos tam, kad būtų atpažinti aparatūros

įrenginiai.

6. Jei problema išlieka, kreipkitės į vietinį įrangos aptarnavimo

centrą ir paprašykite pagalbos.

background image

P-15

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

Programinės įrangos problemos - BIOS

BIOS atnaujinimas.
1. Pasitikslinkite konkretų nešiojamojo kompiuterio modelį

ir parsisiųskite naujausią BIOS failą jūsų modeliui iš ASUS

tinklavietės ir išsaugokite jį savo „Flash“ diske.

2. Prijunkite „Flash“ diską prie nešiojamojo kompiuterio ir įjunkite

jo maitinimą.

3. Naudokite „Start Easy Flash“ funkciją, esančia BIOS sąrankos

paslaugų programos išplėstiniame puslapyje. Laikykitės pateiktų

instrukcijų.

4. Raskite naujausią BIOS failą ir pradėkite atnaujinimą.

5. „Atkurti numatytąsias nuostatas“ Exit (Išeiti) puslapyje reikia po

to, kai atnaujinate (mirginate) BIOS sistemą.

: Select Screen

: Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Main

Main

Advanced

Chipset Boot Security Save & Exit

Start Easy Flash

ASUS FancyStart

[Disabled]

POST Logo Type

[Static]

Play POST Sound

[No]

Speaker Volume

[4]

ASUS EASY OVER-CLOCK

[Turbo]

Internal Pointing Device

[Enabled]

SVM Mode

[Enabled]

Legacy USB Support

[Enabled]

SATA Configuration

Press ENTER to run the utility
to select and update BIOS.

ASUS Tek. Easy Flash Utility

[

]: Switch [

] : Choose [q] : Exit

FLASH TYPE:

Generic Flash Type

Current Platform
Platform: N56
Version: 200
Build Date: Dec 6 2011

New Platform
Platform: Unkown
Version: Unkown
Build Date: Unkown

FS0

FS1

background image

P-1

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas