ASUS ROG G56JK - Atsakomybės apribojimas

background image

Atsakomybės apribojimas

Gali būti tokių aplinkybių, kai dėl ASUS kaltės ar kitų įsipareigojimų,

jus turite teisę reikalauti ASUS padengti nuostolius. Kiekvienu tokiu

atveju, nepaisant pagrindo, kuriuo vadovaudamiesi jūs turite teisę

reikalauti iš ASUS padengti nuostolius, ASUS yra atsakingas ne

daugiau nei dėl žalos, atsiradusios įvykus kūno sužalojimui (įskaitant

mirtį), įvykus nekilnojamojo turto ir kilnojamojo asmeninio turto

sugadinimui; arba dėl kitos faktinės ir tiesioginės žalos, atsiradusios

dėl teisinių prievolių nevykdymo ar neveikimo pagal šį garantinį

lapą, kiek tai apima kiekvieno gaminio nurodytą sutartinę kainą.
ASUS bus atsakingas tik už arba atlygins tik tuos nuostolius, žalą ar

pretenzijas, kurios yra apibrėžtos sutartyje, civilinės teisės pažeidimų

kodekse arba įstatyme pagal šį garantinį lapą.
Šis apribojimas taip pat taikomas ASUS tiekėjams ir prekybos

atstovams. Tai daugiausia už ką ASUS, jo tiekėjai ir prekybos atstovai

yra visi kartu atsakingi.
ESANT BET KOKIOMS APLINKYBĖMS ASUS NEATSAKO UŽ: (1)

TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRETENZIJAS DĖL JŪSŲ PADARYTOS ŽALOS; (2)

JŪSŲ DUOMENŲ AR ĮRAŠŲ PRARADIMO AR SUGADINIMO; ARBA (3)

SPECIALIŲ, ATSITIKTINIŲ AR NETIESIOGINIŲ NUOSTOLIŲ ARBA KITŲ

SU TUO SUSIJUSIŲ EKONOMINIŲ NUOSTOLIŲ (ĮSKAITANT PELNO IR

SANTAUPŲ PRARADIMĄ), NET JEI ASUS, JO TIEKĖJAI AR PREKYBOS

ATSTOVAI YRA INFORMUOTI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ.