ASUS ROG G56JK - Būvio indikatoriai

background image

Būvio indikatoriai

Maitinimo kontrolinė lemputė

ĮJUNGUS nešiojamąjį kompiuterį, užsidega maitinimo kontrolinė

lemputė. Kai kompiuteris veikia „Suspend-to-RAM“ (miego)

režimu, ši lemputė lėtai žybčioja. Kai nešiojamasis kompiuteris

išjungiamas arba veikia „Suspend-to-Disk“ (užmigdymo) režimu,

lemputė išsijungia.

Baterijos įkrovos indikatorius (dviejų spalvų)

Dviejų spalvų baterijos įkrovos indikatorius rodo baterijos

įkrovos būklę, kaip nurodyta:

Žalias šviečia (ON): Baterijos įkrova yra tarp 95% ir 100% (su

kintamosios srovės (AC) maitinimu)

Oranžinis šviečia (ON): Baterijos įkrova yra mažesnė nei 95% (su

kintamosios srovės (AC) maitinimu).

Oranžinis mirksi: Baterijos įkrova yra mažesnė nei 10% (be

kintamosios srovės (AC) maitinimo).

Nešviečia (OFF): Baterijos įkrova yra tarp 10% ir 100% (be

kintamosios srovės (AC) maitinimo).

background imageNešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

Diskasukio aktyvumo indikatorius

Informuoja, kad nešiojamasis kompiuteris renka informaciją iš

vieno ar kelių atminties įrenginių, tokių kaip standusis diskas.

Informacijos rinkimo metu indikatorius mirksi proporcingai.

Bluetooth/Bevielio ryšio indikatorius

Ši lemputė naudojama tik tuose modeliuose, kuriuose

yra įmontuotas vidinis „Bluetooth“ (BT) ir belaidis vietinis

kompiuterių tinklas (LAN). Šis indikatorius šviečia parodydamas,

kad kompiuterio „Bluetooth“ (BT) funkcija įjungta. Jis taip pat

šviečia, įjungus įmontuotą belaidį vietinį kompiuterių tinklą. (

reikalingos Windows programinės įrangos nuostatos).

Didžiųjų raidžių registro fiksacijos indikatorius

Jei šis indikatorius šviečia, tai reiškia, kad didžiosios raidės [Caps

Lock] yra suaktyvintos. Didžiųjų raidžių registro fiksacija leidžia

kai kurias klaviatūros raides rinkti kaip didžiąsias raides (pvz., A,

B, C). Kai didžiųjų raidžių indikatorius nešviečia, renkamos raidės

bus mažosios (pvz., a,b,c).

background image

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas