ASUS ROG G56JK - Automatinis parengties tikrinimas (POST)

background image

Automatinis parengties tikrinimas (POST)

Įjungus kompiuterį (ON), pirmiausia jis praeis eilę programa

valdomų diagnostinių testų, vadinamų automatiniu parengties

tikrinimu (POST). Programa, kuri valdo POST yra įdiegta kaip

nuolatinė nešiojamojo kompiuterio architektūros dalis. POST apima

nešiojamojo kompiuterio aparatūros konfigūracijos įrašą, kuris

naudojamas diagnostinės sistemos patikros atlikimui. Šis įrašas yra

sukurtas naudojantis BIOS sąrankos programa. Jei POST eigos metu

išaiškėja skirtumas tarp įrašo ir esamos aparatūros, bus rodomas

pranešimas, raginantis ištaisyti prieštaravimą paleidus BIOS sąrankos

programą. Daugeliu atveju įrašas turi būti teisingas jums gavus

nešiojamąjį kompiuterį. Pasibaigus tikrinimui, gali būti parodytas

toks pranešimas: „No operating system found“ (Operacinės sistemos

rasti nepavyko), jei standusis diskas nebuvo iš anksto įkeltas kartu

su operacine sistema. Tai reiškia, kad standusis diskas buvo tinkamai

rastas, ir yra pasiruošęs naujos operacinės sistemos įdiegimui.

background image

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

1

SVARBU! Jei sistemos įkrovos metu paleidus disko patikros

programą, rodomi įspėjimo pranešimai, jūsų kompiuterį reikia

vežti techniniam aptarnavimui. Jei ir toliau juo dirbsite, galite

prarasti sukauptą informaciją.

Savikontrolės ir ataskaitų technologija

S.M.A.R.T. (Savikontrolės ir

ataskaitų technologija) tikrina

standųjį diską POST patikros metu

ir rodo įspėjamąjį pranešimą, jei

standžiajam diskui reikia techninio

aptarnavimo. Jei sistemos įkrovos

metu rodomas koks nors įspėjimas

dėl standžiojo disko būklės,

nedelsiant pasidarykite atsarginę

savo duomenų kopiją ir paleiskite

Windows diskų patikros programą.

Windows diskų patikros programos

paleidimas: spauskite Start

(Pradėti) > pasirinkite Computer

(Kompiuteris) > dešiniuoju pelės

klavišu spragtelėkite ant standžiojo

disko piktogramos > pasirinkite Properties (Savybės) > spauskite

Tools (Įrankiai) skirtuką > spauskite Check Now (Tikrinti dabar) >

spauskite Start (Pradėti). Galite taip pat pasirinkti „Scan ... sectors“

(Skenuoti...sektorius) efektyvesniam skenavimui ir pataisymui, tačiau

procesas tuomet bus lėtesnis.

background imageNešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

Jūs būsite įspėtas baterijai senkant. Jei ignoruosite pranešimus

apie senkančią bateriją, nešiojamasis kompiuteris laipsniškai

pereis į sustabdytąjį režimą (Windows numatytosios nuostatos

naudoja STR).

Čia nurodyti ekrano paveikslėliai yra tik pavyzdžiai ir nebūtinai

turi atspindėti tai, kas atsitiko jūsų sistemai.