ASUS ROG G56JK - Saugos priemonės

background image

Saugos priemonės

Šios saugos priemonės prailgins jūsų nešiojamojo kompiuterio

veikimo laiką. Vadovaukitės visomis saugos priemonėmis ir

instrukcijomis. Išskyrus šiame vadove aprašytus atvejus, bet kokį

įrenginio techninį aptarnavimą turi atlikti kvalifikuotas specialistas.

Baterijos saugos

įspėjimas:
NEMESKITE baterijos į

ugnį. NESUTRUMPINKITE

kontaktų. NEARDYKITE

baterijos.

NEDIRBKITE nešvarioje

ar dulkėtoje aplinkoje.

NEDIRBKITE esant dujų

nuotėkiui.

NEDIRBKITE ar

nesunaudokite šalia

skysčių, lietuje ar

drėgnoje aplinkoje.

NENAUDOKITE modemo

griaustinio metu.

NEDĖKITE ant nelygaus

ar netvirto paviršiaus.

Kreipkitės pagalbos, jei

pažeidėte korpusą.

NEDĖKITE ir nemeskite

jokių pašalinių daiktų ant

kompiuterio paviršiaus

ir nepristumkite jų arti

kompiuterio.

NESPAUSKITE ir

nelieskite ekrano.

Nelaikykite arti smulkių

pašalinių daiktų, kurie

gali įbrėžti ar patekti

kompiuterio vidun.

NEDIRBKITE esant

stipriam magnetiniam ar

elektriniam laukui.

NEDĖKITE nešiojamojo

kompiuterio sau ant

kelių ar ant kitos kūno

dalies siekiant išvengti

nepatogumų ir galimo

nusideginimo.

Atjunkite maitinimą ir išimkite baterijos įtaisą prieš pradėdami

valymo darbus. Nešiojamąjį kompiuterį valykite celiuliozės

kempinėle ar zomšine skepeta, suvilgyta neabrazyvinio valiklio

ir kelių šilto vandens lašų mišinyje, ir bet kokią papildomai

susidariusią drėgmę pašalinkite sausa skepeta.

background imageNešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

NEMESKITE sugadinto nešiojamo kompiuterio lauk kartu

su buitinėmis atliekomis. Šis gaminys buvo sukurtas su

galimybe dar kartą tinkamai panaudoti ir perdirbti jo dalis.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratais simbolis informuoja, kad

gaminys (elektros, elektronikos įrenginys ir savo sudėtyje

gyvsidabrio turintys sagos formos elementai) neturėtų būti

išmetamas kartu su buitinėmis atliekomis. Elektronikos

produktų utilizacijos klausimais skaiptykite vietinius

reglamentus.
NEMESKITEbaterijos lauk kartu su buitinėmis atliekomis.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratais simbolis informuoja,

kad baterija neturėtų būti išmetama kartu su buitinėmis

atliekomis.

SAUGI TEMPERATŪRA:

Šis nešiojamasis

kompiuteris gali

būti naudojamas tik

temperatūroje nuo 5°C

(41°F) iki 35°C (95°F).

ĮVESTIES NOMINALIOJI

GALIA: Susipažinkite

su informacija ant

nominaliosios galios

lipduko, esančio ant

kompiuterio apačios,

ir įsitikinkite, kad

maitinimo adapteris

atitinka nurodytas galios

vertes.

Neteisingai įdėjus

bateriją, galimas

sprogimo pavojus

ir nešiojamojo

kompiuterio

sugadinimas.

NENEŠIOKITE

ar neuždenkite

veikiančio nešiojamojo

kompiuterio

medžiagomis, kurios

mažina oro pralaidumą,

tokiomis kaip nešiojimo

krepšys.

NENAUDOKITE stiprių

tirpiklių, tokių kaip

skiediklis, benzenas

ar kiti chemikalai, ant

ar šalia kompiuterio

paviršiaus.

NENAUDOKITE pažeistų

maitinimo kabelių,

priedų ar kitų išorinių

įrenginių.

background image

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovasĮspėjimas dėl garso slėgio

Įspėjimas: pernelyg didelis garso slėgis ausinėse gali sukelti klausos

pakenkimą arba praradimą. Garsumo valdikliu ar ekavalaizeriu

pasirinkus nuostatas, viršijančias vidurinę padėtį, galima padidinti

ausinių išvesties įtampą, dėl kurios padidėja garso slėgio lygis.

DC ventiliatoriaus įspėjimas

Įspėjimas: atsiminkite, kad DC ventiliatorius yra judanti dalis ir gali

kelti pavojų. Stenkitės neprisiliesti prie judančių ventiliatoriaus

menčių.

Adapterio informacija

Įvesties įtampa: 100-240 V AC
Įvesties dažnis: 50-60 Hz
Nominali išvesties srovė: 4,74A(90W); 6,32A(120W)
Nominali išvesties įtampa: 19 V DC

Transportavimo saugos priemonės

Paruošti nešiojamąjį kompiuterį transportavimui jums reikia išjungti

(OFF) ir atjungti visus išorinius įrenginius siekiant išvengti

jungčių pažeidimo. Atjungus maitinimą (OFF), standžiojo disko

diskasukio galvutė atsitraukia siekiant išvengti disko paviršiaus

įbrėžimų transportavimo metu. Todėl jums nereikėtų transportuoti

nešiojamojo kompiuterio jei įjungtas jo maitinimas (ON). Uždarykite

ekrano plokštę klaviatūros ir ekrano plokštės apsaugai.

SVARBU! Nešiojamojo kompiuterio paviršius greitai praranda

blizgesį, jei juo tinkamai nesirūpinama. Saugokite, kad

nešiojamojo kompiuterio paviršius nesitrintų ar nesibraižytu.

background image

10

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

Nelaikykite savo nešiojamojo kompiuterio atviro

Įsigykite nešiojamo kompiuterio krepšį jo apsaugai nuo nešvarumų,

vandens, smūgių ir įbrėžimų.

Baterijos keitimas

Jei ketiname naudotis kompiuterio maitinimu iš baterijos įtaiso,

įsitikinkite, kad ji visiškaip įkrauta, ir prieš išvykdami į ilgesnes

keliones, pasirūpinkite papildoma visiškaip įkrauta baterija.

Atminkite, kad maitinimo adapteris krauna baterijos įtaisą tiek

laiko, kiek jis būna prijungtas prie kompiuterio ir maitinimo šaltinio.

Žinokite, kad kaip nešiojamuoju kompiuteriu dirbama, baterijos

įtaiso įkrova tęsiasi daug ilgiau.

Saugos priemonės lėktuve

Susisiekite su savo oro linijomis, jei norite nešiojamąjį kompiuterį

neštis į lėktuvo saloną. Didžioji dalis oro linijų taiko apribojimus

elektros prietaisų naudojimui lėktuvo salone. Didžioji dalis oro linijų

leis naudotis elektros prietaisais bet ne lėktuvo kilimo ir tūpimo

metu.

SVARBU! Yra trys pagrindiniai aerouosto apsaugos įrenginiai:

Rentgeno aparatai (naudojami daiktų, padėtų ant konvejerio,

peršvietimui), magnetiniai detektoriai (naudojami postą

praeinančių žmonių patikrinimui), ir magnetinės lazdelės

(rankoje laikomi įrenginiai, naudojami žmonių ar atskirų daiktų

patikrinimui). Jūs galite leisti savo nešiojamąjį kompiuterį

ir diskus aerouoste praskenuoti Rentgeno aparatu. Tačiau,

nerekomenduojama leisti nešiojamojo kompiuterio ar jo diskų

tikrinti magnetiniu detektoriumi ar magnetinėmis lazdelėmis.

background image

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

11