ASUS ROG G56JK - Sigurnosne mjere opreza

background image

Sigurnosne mjere opreza

Pridržavanjem sljedećih mjera opreza produljit ćete vijek trajanja

prijenosnog računala. Pridržavajte se svih mjera opreza i uputa.

Servis prepustite osoblju ovlaštenog servisa, osim ako nije drukčije

navedeno u ovom priručniku.

Upozorenje o sigurnosti

baterije:
NE bacajte bateriju

u vatru. NEMOJTE

napraviti kratki spoj na

kontaktima baterije.

NEMOJTE rastavljati

bateriju.

NEMOJTE držati

prijenosno računalo

u krilu ili na drugim

dijelovima tijela kako

biste izbjegli nelagodu

i ozljede do kojih može

doći zbog izloženosti

toplini.

NEMOJTE koristiti

prijenosno računalo u

prljavim i prašnjavim

okruženjima. NE

uključujte računalo u

slučaju istjecanja plina.

NE izlažite računalo

snažnim magnetskim i

električnim poljima.

NEMOJTE koristiti

računalo u blizini

tekućina, kiše i vlage.

NEMOJTE koristiti

modem za vrijeme

grmljavine.

NE dodirujte i ne

pritišćite zaslon računala.

Ne postavljajte male

predmete u blizinu

prijenosnog računala

koji bi mogli izgrepsti

računalo ili upasti u njega.

NE postavljajte računalo

na neravne i nestabilne

radne površine. U slučaju

oštećenja kućišta,

zatražite pomoć servisera.

NE postavljajte i ne

bacajte predmete na

prijenosno računalo te

nemojte u njega umetati

nkakva strana tijela.

Prije čišćenja isključite kabel za napajanje izmjeničnom strujom i

izvadite bateriju iz uređaja. Prijenosno računalo prebrišite čistom

celuloznom spužvom ili kožnom krpicom namočenom u otopinu

tople vode i blagog deterdženta, a zatim uklonite višak vlage

suhom krpom.

background imageKorisnički priručnik za prijenosno računalo

SIGURNA TEMPERATURA:

Prijenosno računalo

smije se koristiti samo

pri temperaturama

okruženja od 5°C (41 °F)

do 35 °C (95 °F).

NEMOJTE nositi ni

prekrivati uključeno

prijenosno računalo

materijalima koji bi

mogli spriječiti protok

zraka, npr. torba.

NEMOJTE odlagati prijenosno računalo u komunalni otpad.

Dijelove ovog proizvoda moguće je ponovo koristiti i

reciklirati. Simbol prekriženog koša za otpatke označava

da se proizvod (električna i elektronička oprema te baterije

koje sadrže živu) ne smije odlagati zajedno s komunalnim

otpadom. Elektroničke proizvode odložite prema važećim

lokalnim propisima.

NE odlažite bateriju zajedno s komunalnim otpadom. Simbol

prekrižene kante za otpatke označava da se baterija ne smije

odlagati zajedno s komunalnim otpadom.

NAZIVNI ULAZNI

NAPON: Nazivni napon

naveden je na natpisnoj

pločici s donje strane

računala i mora biti

jednak naponu strujnog

adaptera.

Pogrešno umetnuta

baterija može uzrokovati

eksploziju i oštetiti

prijenosno računalo.

NEMOJTE koristiti

oštećene kabele za

napajanje, oštećenu

dodatnu opremu i ostale

oštećene periferne

uređaje.

NEMOJTE koristiti

snažna otapala poput

razrjeđivača, benzola

i ostalih kemikalija na

uređaju i u njegovoj

blizini.

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računaloMjere predostrožnosti pri prijenosu

Prije transporta isključite prijenosno računalo i odspojite sve

periferne uređaje da biste izbjegli oštećenje konektora. Da bi se

izbjeglo oštećenje površine tvrdog diska tijekom transporta, glava

tvrdog diska se nakon isključivanja napajanja uvlači. Iz tog razloga

ne biste smjeli prenositi uključeno prijenosno računalo. Zatvorite

zaslonsku ploču i provjerite je li sigurno zatvorena radi zaštite

tipkovnice i zaslona.

OPREZ! Površina prijenosnog računala se u slučaju nedovoljne

brige lako oštećuje. Nemojte strugati ni grepsti površine

prijenosnog računala.

Upozorenje o zvučnom tlaku

Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica i naglavnih slušalica može oštetiti

sluh ili dovesti do njegova gubitka. Regulator za podešavanje

glasnoće i equalizera postavite u položaj prema drugim postavkama

izvan središnjeg položaja može povećati izlazni napon u slušalicama

pa tako i zvučni tlak.

Upozorenje o DC ventilatoru

Zapamtite da je DC ventilator pokretni dio koji može dovesti do

opasnosti, pazite da vam lopatice ne nanesu ozljede.

Podaci o adapteru

Ulazni napon : 100-240 Vac
Ulazna frekvencija: 50- 60Hz
Nazivna izlazna struja: 4.74A (90W); 6.32A (120W)
Nazivni izlazni napon: 19 Vdc

background image

10

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

Zaštita prijenosnog računala

Nabavite torbu za prijenosno računalo da biste ga zaštitili od prašine,

vode, udaraca i ogrebotina.

Punjenje baterija

Ako za napajanje računala namjeravate koristiti baterije, potpuno

napunite baterije i pomoćne baterije prije odlaska na dulje

putovanje. Imajte na umu da strujni adapter puni baterije samo kada

je priključen u računalo i izmjeničnu naponsku mrežu. Baterije će se

dulje puniti ako se prijenosno računalo tijekom punjenja koristi.

Mjere predostrožnosti za korištenje u zrakoplovima

Ako želite koristiti prijenosno računalo u zrakoplovu, obratite se

zračnom prijevozniku. Uporaba elektroničkih uređaja ograničena je

u većini zrakoplova. Većina zračnih prijevoznika zabranjuje korištenje

računala tijekom uzlijetanja i slijetanja zrakoplova.

OPREZ! U zračnim lukama postoje tri vrste zaštitnih uređaja:

rendgenski uređaji (za provjeru predmeta na pokretnim

trakama), detektori metala (za provjeru osoba koje prolaze kroz

sigurnosne točke) i ručni detektori metala (ručni uređaji koji

se koriste za provjeru osoba i predmeta). Prijenosno računalo

i diskete možete poslati kroz rendgenski uređaj u zračnoj luci.

Međutim, nije preporučeno slati prijenosno računalo i diskete

kroz detektore metala ni izlagati ih provjeri ručnim detektorima

metala.

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

11