ASUS ROG G56JK - Upozorenje o CE oznaci

background image

Upozorenje o CE oznaci

CE označivanje za uređaje bez bežične mreže/Bluetootha

Isporučena verzije uređaja sukladna je zahtjevima EEZ direktiva

2004/108/EZ “Elektromagnetska kompatibilnost” i 2006/95/EZ

“Niskonaponska direktiva”.

CE označivanje za uređaje s bežičnom mrežom/Bluetoothom

Oprema je sukladna zahtjevima direktive 1999/5/EZ europskog

parlamenta i komisije od 9. ožujka 1999. kojom se regulira radio

i televizijska oprema i njihova međusobna prepoznatljivost i

sukladnost.