ASUS ROG G56JK - Sigurnosne napomene za UL

background image

Sigurnosne napomene za UL

Prema zahtjevima standarda UL 1459 za telekomunikacijsku

(telefonsku) opremu koja treba biti električnim putem priključena na

telekomunikacijsku mrežu čiji vršni napon ne smije prelaziti 200 V,

300 V između dvaju vršnih opterećenja i 105 V rms, te koja mora biti

instalirana i korištena u skladu s propisima Nacionalnog zakona o

električnoj energiji (NFPA 70).
Prilikom korištenja modema prijenosnog računala pridržavajte

se osnovnih sigurnosnih mjera predostrožnosti da biste smanjili

opasnost nastanka požara, električnog udara i tjelesnih ozljeda,

uključujući:

Nemojte koristiti prijenosno računalo u blizini vode, primjerice,

kada, umivaonika, sudopera, kade za pranje rublja, bazena za

plivanje ili u vlažnom podrumu.

Nemojte koristiti prijenosno računalo za vrijeme grmljavine.

Može doći do električnog udara izazvanog gromom.

Nemojte koristit prijenosno računalo u području istjecanja plina.

Prema zahtjevima standarda UL 1642 o primarnim (jednokratnim) i

sekundarnim (punjivim) Litijskim baterijama koje služe za napajanje

proizvoda. Baterije sadrže metalni litij, leguru ili ion litija, te se

mogu sastojati od jedne, dviju ili više serijski, paralelno ili na oba

načina povezanih elektrokemijskih ćelija u kojima se nepovratnom

ili povratnom kemijskom reakcijom kemijska energija pretvara u

električnu.

Ne bacajte baterije prijenosnog računala u vatru budući da

bi mogle eksplodirati. Da biste smanjili opasnost od nastanka

tjelesnih ozljeda zbog požara i eksplozija, pridržavajte se

lokalnih propisa o odlaganju baterija.

Da biste smanjili opasnost od nastanka tjelesnih ozljeda zbog

požara i eksplozija, nemojte koristiti strujne adaptere ili baterije

iz drugih uređaja. Koristite samo strujne adaptere i baterije s

UL odobrenjem, koje možete nabaviti kod proizvođača ili u

ovlaštenim prodavaonicama.

background image

D-

Korisnički priručnik za prijenosno računalo