ASUS ROG G56JK - Podaci o sigurnoj uporabi lasera

background image

Sigurnosne napomene za optički disk
Podaci o sigurnoj uporabi lasera

Unutarnji ili vanjski optički diskovi isporučeni s ovim prijenosnim

računalom sadrže LASERSKI PROIZVOD 1. KLASE. Klasifikaciju lasera

potražite u pojmovniku na kraju priručnika.

UPOZORENJE

! Izvođenje prilagodbi i postupaka koji nisu

navedeni u korisničkom priručniku može dovesti do izloženosti

opasnim laserskim zrakama. Ne pokušavajte rastavljati optički

disk. Iz sigurnosnih razloga, popravke optičkog diska prepustite

isključivo ovlaštenom serviseru.