ASUS ROG G56JK - Vastuurajoitus

background image

Vastuurajoitus

Joissain tapauksissa voit olla oikeutettu saamaan korvauksia

ASUSilta ASUSin tai muun vastuullisen osapuolen virheen

vuoksi. Sellaisessa tapauksessa, syistä riippumatta, jossa olet

oikeutettu hakemaan vahingonkorvauksia ASUSilta, ASUS on

vastuussa ainoastaan ruumiillisista vahingoista (mukaan lukien

kuolema) sekä kiinteälle omaisuudelle ja henkilökohtaiselle

reaaliomaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai mistä tahansa

muista todellisista ja suorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet

tässä takuuasiakirjassa mainittujen juridisten velvollisuuksien

laiminlyönnistä tai puutteellisuudesta, mukaan lukien kunkin

tuotteen luettelonmukainen sopimushinta.
ASUS on vastuussa tai hyvittää ainoastaan menetykset, vahingot

tai korvausvaatimukset, jotka johtuvat tässä takuuasiakirjassa

mainituista rikkomuksista tai oikeudenloukkauksista.
Rajoitus koskee myös ASUSin hankkijoita ja jälleenmyyjää. Se on

ASUSin, sen hankkijoiden ja jälleenmyyjäsi yhteinen enimmäisvastuu.
ASUS EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SEURAAVISTA:

(1) KOLMANNEN OSAPUOLEN KORVAUSVAATIMUKSET SINULLE

AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA; (2) TALLENTEIDESI TAI DATASI

KATOAMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN; TAI (3) ERITYISET,

SATUNNAISET TAI EPÄSUORAT VAHINGOT TAI TALOUDELLISET

VÄLILLISET VAHINGOT (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT

TAI SÄÄSTÖT), VAIKKA ASUS, SEN HANKKIJAT TAI JÄLLEENMYYJÄT

OLISIVAT MAHDOLLISUUDESTA TIETOISIA.