ASUS ROG G56JK - Akun asentaminen ja poistaminen

background image

Akun asentaminen ja poistaminen

Kannettavan akku ei välttämättä ole valmiiksi asennettuna. Jos

kannettavan akku ei ole asennettuna, asenna se seuraavien ohjeiden

mukaisesti.

1

2

1

2

background image

Kannettavan tietokoneen käyttöopasTÄRKEÄÄ! Käytä vain kannettavan mukana tulleita tai

erityisesti valmistajan tai myyjän tämän mallin kanssa

käytettäväksi hyväksymiä akkuja ja muuntajia, tai muuten

kannettava voi vahingoittua.

Akun irrottaminen:

VAROITUS! ÄLÄ heitä akkua tuleen, ÄLÄ aiheuta

kosketuspintoihin oikosulkua, ÄLÄKÄ pura akkua, koska se

saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Jos akku ei toimi normaalisti

tai on vaurioitunut iskusta, sammuta kannettavasta virta ja ota

yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.