ASUS ROG G56JK - Sisemise modemi vastavus

background image

Sisemise modemi vastavus

Sisemise modemiga Notebook PC vastab JATE (Jaapan) ja FCC (USA,

Kanada, Korea, Taiwan) nõuetele ning CTR21 normile. Sisemine

modem on vastavalt Nõukogu otsusele 98/482/EÜ heaks kiidetud

üle-Euroopalise ühe terminaliga ühenduse loomiseks üldkasutatava

kommuteeritava telefonivõrguga (ÜKTV). Ent erinevates riikides

pakutavate fikstelefonivõrkude erinevuste tõttu ei taga heakskiit

iseenesest tingimusteta toimivust igas ÜKTV lõpp-punktis.

Probleemide korral võtke kõigepealt ühendust seadmete müüjaga.

Ülevaade

4. augustil 1998 avaldati Euroopa Ühenduse Teatajas Euroopa

Nõukogu otsus normatiivi CTR21 kohta. CTR21 kehtib kõigile

kõnevälistele DTMF-valimisega lõppseadmetele, mis tuleb

ühendada analoog-ÜKTVsse (üldkasutatav kommuteeritav

telefonivõrk).
CTR 21 (üldine tehniline standard) üldkasutatava kommuteeritava

analoogtelefonivõrguga ühendatavate lõppseadmete (välja arvatud

põhjendatud juhtudel kõneteenust toetavad lõppseadmed)

ühendamisnõuete tehnilise normi kohta, mille puhul võimalik

võrguadresseerimine toimub toonvalimisega.

Võrguga ühilduvuse deklaratsioon

Tootja poolt teavitatud asutustele ja müüjale esitatav deklaratsioon:

“Käesolevas deklaratsioonis nimetatakse võrgud, millega

ühendatuna seade peab kavakohaselt töötama, ja teavitatud

võrgud, mille puhul seadmete koostalitlusvõime võib olla

raskendatud.””

background image

Notebook PC kasutusjuhend

L-

Võrguga ühilduvuse deklaratsioon

Deklaratsioon, mille tootja esitab kasutajale: “Käesolevas

deklaratsioonis nimetatakse võrgud, millega ühendatuna seade

peab kavakohaselt töötama, ja teavitatud võrgud, mille puhul

seadmete koostalitlusvõime võib olla raskendatud. Tootja lisab

ka teatise, milles selgitab, et ühilduvus võrguga sõltub seadmete

ja tarkvara häälestusest. Lisaks sellele soovitab tootja kasutajal

pöörduda müüja poole, kui seadmeid soovitakse kasutada muus

võrgus.”
Praeguseks on teavitatud asutus CETECOM välja andnud

mitmeid üleeuroopalisi kinnitusi, mis kasutavad standardit CTR

21. Tulemuseks on Euroopa esimesed modemid, mis ei vaja

regulatiivseid kinnitusi igas erinevas Euroopa riigis.

Kõneväline seade

Automaatvastajad ja valjuhääldiga telefonid ning ka modemid,

faksimasinad, automaatvalijad ja häiresüsteemid. Seade, mille kõne

kvaliteeti otspunktis reguleerivad määrused (nt toruga telefonid ja

mõnedes riikides ka juhtmeta telefonid), jäetakse välja.

background image

L-

Notebook PC kasutusjuhend

Antud tabel näitab riike, mis on hetkel CTR21 standardiga

seotud.

Country

Applied

More Testing

Austria

1

Jah

Ei

Belgia

Jah

Ei

Tšehhi Vabariik

Ei

Ei ole kohaldatav

Taani

1

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Soome

Jah

Ei

Prantsusmaa

Jah

Ei

Saksamaa

Jah

Ei

Kreeka

Jah

Ei

Ungari

Ei

Ei ole kohaldatav

Island

Jah

Ei

Iirimaa

Jah

Ei

Itaalia

Menetlemisel Menetlemisel

Iisrael

Ei

Ei

Lichtenstein

Jah

Ei

Luksemburg

Jah

Ei

Madalmaad

1

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Norra

Jah

Ei

Poola

Ei

Ei ole kohaldatav

Portugal

Ei

Ei ole kohaldatav

Hispaania

Ei

Ei ole kohaldatav

Rootsi

Jah

Ei

Šveits

Jah

Ei

Ühendkuningriik

Jah

Ei

background image

Notebook PC kasutusjuhend

L-5

Käesolev teave on saadud CETECOMilt ning esitatud ilma vastutust

võtmata. Tabelis tehtud uuenduste leidmiseks võite külastada

aadressi http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1 Riiklikud nõuded kehtivad vaid siis, kui seadmed võivad kasutada

pulssvalimist (tootjad võivad kasutusjuhendis märkida, et seadmed

on mõeldud vaid DTMF-toonvalimise toetamiseks, mille puhul

lisatestid võivad osutuda üleliigseteks).
Madalmaades tuleb jadaühenduse ja helistaja ID funktsioonide

testimiseks teha lisakatseid.

background image

L-

Notebook PC kasutusjuhend