ASUS ROG G56JK - Taaste-DVD kasutamine (teatud mudelitel)

background image

Taaste-DVD kasutamine (teatud mudelitel)

Taaste-DVD loomine:
1. Topeltklõpsake ikooni AI Recovery Burner (AI taasteketta

kõrvetaja) Windowsi töölaual.

2. Sisestage

optilisse

kettaseadmesse

tühi kirjutatav

DVD ja klõpsake

käsku Start, et alustada taaste-DVD loomist.

3. Taaste-DVD loomise lõpuleviimiseks järgige ekraanijuhiseid.

Valmistage ette kolm tühja kirjutatavat DVD-d, et luua taaste-

DVD.

OLULINE! Enne süsteemi taasteprotsessi alustamist eemaldage

Notebook PC-st väline kõvaketas.Vastavalt Microsoftile võite

te kaotada olulised andmed, kui installite Windows valesse

kettadraivi või vormindate ebaõiget draivi sektsiooni.

background image

L-1

Notebook PC kasutusjuhend

Taaste-DVD kasutamine:

1. Sisestage optilisse draivi taaste-DVD. Notebook PC peab olema

SISSE lülitatud.

2. Taaskäivitage Notebook PC , vajutage alglaadimisel klahvi [Esc],

valige optiline draiv (tähistus võib olla “CD/DVD”) ja vajutage

klahvi [Enter], et alglaadida taaste-DVD-lt.

3. Valige määrang OK, et alustada tõmmise taastamist.
4. Klõpsake nuppu OK, et kinnitada süsteemi taastet.

Taastamine kirjutab kõvaketta üle. Veenduge enne

süsteemitaastet, et olulised andmed on varundatud.

5. Taasteprotsessi lõpuleviimiseks järgige ekraanijuhiseid.

HOIATUS: Ärge eemaldage taasteketast (kui ei seda ei

paluta teha) taasteprotsessi ajal, vastasel juhul muutuvad

kettasektsioonid kasutamiskõlbmatuteks.

Enne süsteemitaaste teostamist veenduge, et Notebook PC

toiteadapter on ühendatud. Ebastabiilne toide võib võib

põhjustada taastamise ebaõnnestumise.

Värskendatud draiverid ja utiliidid on saadaval ASUS veebisaidil

www.asus.com.

background image

Notebook PC kasutusjuhend

L-1