ASUS ROG G56JK - USB laadija+

background image

USB laadija+

USB Laadija+ võimaldab laadida Aku laadimise spetsifikatsiooni

versiooniga 1.1 (BC 1.1) ühilduvaid USB-seadmeid, olenemata sellest,

kas sülearvuti on sisse või välja lülitatud. Te saate määrata aku

laadimise läviväärtuse, et peatada laadimine sobival laetuse tasemel.

Koos adapteriga

Funktsioon USB laadija+ on spetsiaalses USB 3.0 pordis alati

saadaval, kui Notebook PC on adapteriga ühendatud.

Ilma adapterita

Funktsiooni USB laadija+ lubamiseks
1. Klõpsake ikooni USB laadija+

olekualas ja valige määrang Sätted.

2. Klõpsake käsku Luba funktsioon USB

Charger akurežiimis.

3. Lähtuvalt oma vajadustest, klõpsake,

et lubada kiirlaadimine, kui Notebook

PC on SISSE lülitatud või uinaku-/

talveune režiimis / suletud.

4. Nihutage liugurit, et seadistada

aku laadimise lävi funktsiooni USB

laadija+ deaktiveerimiseks.

• Notebook PC lõpetab ühendatud USB seadme laadimise, kui aku

laetuse tase langeb allapoole teie poolt määratud läviväärtust.

• USB port, mis toetab funktsiooni USB laadija+, ei toeta USB

seadme äratusfunktsiooni.

• Kui ühendatud seade on üle kuumenenud või sellest eraldub

ebanormaalset lõhna, eemaldage viivitamatult seade.

background image

L