ASUS ROG G56JK - Märkused kasutusjuhendi kohta

background image

Märkused kasutusjuhendi kohta

Mõningaid märkusi ja hoiatusi kasutatakse läbivalt kogu juhendis,

et tagada teatud toimingute ohutu ja tõhus teostamine. Nendel

märkustel on erinevad tähtsustasemed, nagu on kirjeldatud allpool:

HOIATUS! Oluline teave, mida ohutuse tagamiseks jälgida tuleb.

OLULINE! Oluline teave, mida andmete, komponentide või

inimeste kahjustamise vältimiseks järgida tuleb.

NÕUANNE: Vihjed ülesannete täitmiseks.

MÄRKUS: Teave konkreetseteks olukordadeks.

background image

Notebook PC kasutusjuhend