ASUS ROG G56JK - Käesolevast kasutusjuhendist

background image

Käesolevast kasutusjuhendist

Te loete sülearvuti kasutusjuhendit. Käesolev kasutusjuhend annab

teavet sülearvuti erinevate komponentide kohta ja selgitab, kuidas

neid kasutada. Kasutusjuhendi peamisteks osadeks on järgmised

jaotised:

1. Sülearvuti tutvustus

Tutvustab sülearvutit ja käesolevat kasutusjuhendit.

2. Osade tundmine

Annab teavet sülearvuti osade kohta.

3. Alustamine

Annab teavet sülearvutiga töö alustamise kohta.

4. Sülearvuti kasutamine

Annab teavet sülearvuti komponentide kasutamise kohta.

5. Lisa

Tutvustab lisavarustust ja annab täiendavat teavet.

Kombineeritud operatsioonisüsteem ja rakendused erinevad

mudeliti ja riigiti. On võimalik, et teie Notebook PC erineb

käesolevas juhendis toodud illustratsioonidest. Käsitlege

sülearvuti juhendit asjakohase dokumendina.