ASUS ROG G56JK - Απαιτήσεις Ασφάλειας Ρεύματος

background image

Απαιτήσεις Ασφάλειας Ρεύματος

Προϊόντα με ονομαστικό ρεύμα έως� 6Α και βάρος� πάνω από 3

Κιλά πρέπει να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα καλώδια ρεύματος�

μεγαλύτερα ή ίσα με: H�5VV-F, 3G, �,75mm

or H�5VV-F, �G,

�,75mm

.

Γνωστοποιήσεις REACH

Παρέχουμε συμβατότητα με τους� κανονισμούς� REACH (Registration,

Evaluation, Authori�ation, and Restriction of Chemicals (Καταχώρηση,

Αξιολόγηση, Έγκριση και Απαγόρευση χημικών ουσιών)) και ως� εκ

τούτου δημοσιεύουμε τις� χημικές� ουσίες� που χρησιμοποιούνται

στα προϊόντα μας� στον ιστότοπο της� ASUS REACH στη διεύθυνση

HYPERLINK “http://crs.asus.com/english/REACH.htm”