ASUS ROG G56JK - System BIOS instillinger

background image

System BIOS instillinger

Start enhed

BIOS-skærmen er kun til reference. De faktiske skærme kan være

forskellige fra model til model og fra territorie til territorie.

1. På skærmen Boot (Opstart) vælg Boot Option #1.

(Opstartmulighed #1).

2. Tryk på [Enter] og vælg en enhed som Boot Option #1

(Opstartmulighed #1).

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main

Advanced

Chipset

Main Advanced Chipset

Boot

Security Save & Exit

Boot Configuration

UEFI Boot

[Enabled]

Launch PXE OpROM

[Disabled]

Boot Option Priorities

Boot Option #1

[P0: WDC WD7500BPKT...]

Boot Option #2

[P2: MATSHITABD-MLT...]

Boot Option #3

[Windows Boot Manager]


CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Hard Device BBS Priorities
Add New Boot Option

Delete Boot Option

Enables/Disables UEFI boot
from disks.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main

Advanced

Chipset

Main Advanced Chipset

Boot

Security Save & Exit

Boot Configuration

UEFI Boot

[Disabled]

PXE ROM

[Disabled]

Boot Option Priorities

Boot Option #1

[Windows Boot Manager]

Boot Option #2

[P0: ST9750423AS ...]

Boot Option #3

[P0: WDC WD7500BPKT...]


CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Hard Device BBS Priorities
Add New Boot Option

Delete Boot Option

Enables/Disables Quiet Boot
option.

Boot Option #1

P2: MATSHITABD-MLT UJ240AFW
Windows Boot Manager
P0: ST9750423AS
Disabled

background image

Notebook PC Brugervejledning

A-5

Sikkerhedsindstilling

Til indstilling af adgangskoden:
1. På skærmen Security (Sikkerhed) vælg Setup Administrator

Password (Installer administrator-password) eller User

Password (Brugerpassword).

2. Indtast en adgangskode og tryk på [Enter].
3. Indtast adgangskoden igen og tryk på [Enter].
4. Adgangskoden er nu indstillet.
Fjernelse af adgangskode:
1. På skærmen Security (Sikkerhed) vælg Setup Administrator

Password (Installer administrator-password) eller User

Password (Brugerpassword).

2. Indtast det nuværende password og tryk på [Enter].
3. Lad feltet Create New Password (Opret nyt password) være

tomt og tryk på [Enter].

4. Lad feltet Confirm New Password (Bekræft nyt password)

være tomt og tryk på [Enter].

5. Adgangskoden er væk.

Du vil blive bedt om at indtaste Bruger Adgangskode, hver

gang du tænder for notebook pc'en (både på BIOS og OS).

Administrator adgangskoden er kun nødvendig, når du ønsker

at åbne og ændre BIOS indstillingerne.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main

Advanced

Boot

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.
The password length must be
in the following range:
Minimum length

3

Maximum length

20

Administrator Password

User Password

Secure Boot control

[Enabled]

HDD Password Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password
Set User Password

I/O Interface Security
Security Boot Policy

Set User Password

background image

A-

Notebook PC Brugervejledning

I/O Interface sikkerhed

Sådan låses I/O interfacet:
1. På Security (Sikkerhed) skærmen, skal du vælge I/O Interface

Security (I/O Interface sikkerhed).

2. Vælg det interface, som du ønsker at låse, og klik på Lock (Lås)

Lås).

I/O Interface Security (I/O Interface sikkerhed) indstillingerne

kan kun ændres, når du logger på med Administrator

rettigheder.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Security

I/O Interface Security

LAN Network Interface

[UnLock]

Wireless Network Interface

[UnLock]

HD AUDIO Interface

[UnLock]

SATA ODD Interface

[UnLock]

USB Interface Security

If Locked, 2nd SATA HDD will be
disabled.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

background image

Notebook PC Brugervejledning

A-

USB Interface sikkerhed

Sådan låses USB interfacet:
1. På Security (Sikkerhed) skærmen, skal du vælge I/O Interface

Security (I/O Interface sikkerhed) > USB Interface Security

(USB Interface sikkerhed).

2. Vælg det interface, som du ønsker at låse, og klik på Lock (Lås)

Lås).

Hvis du stiller USB Interface (USB Interface) på [Lock] ([Lås]), vil

de External Ports (Eksterne porte) og CMOS Camera (CMOS

Kameraet) blive lås og skjult på samme tid.

USB Interface Security (USB Interface sikkerhed)

indstillingerne kan kun ændres, når du logger på med

Administrator rettigheder.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Security

USB Interface Security

USB Interface

[UnLock]

External Ports

[UnLock]

BlueTooth

[UnLock]

CMOS Camera

[UnLock]

Card Reader

[UnLock]

If Locked, all USB device will
be disabled.

USB Interface

LocK
UnLock

background image

A-

Notebook PC Brugervejledning

HDD adgangskode

Sådan indstilles HDD adgangskoden:
1. På Security (Sikkerhed) skærmen, skal du klikke på Set Master

Password (Indstil Master Adgangskode), og indtaste en

adgangskode og tryk på [Enter].

2. Indtast koden igen for at bekræfte den, og tryk på [Enter].
3. Klik på Set User Password (Indstil Bruger Adgangskode) , og

gentag forrige trin, for at opsætte brugeradgangskoden.

4. Herefter er adgangskoden indstillet.

• HDD adgangskoden kan kun ændres, når du logger på med

Administrator rettigheder.

• Du skal indstille Master Password (Master Adgangskoden),

før du indstiller User Password (Bruger Adgangskoden).

Når du tænder for notebook pc'en, og du ikke kan åbne

operativsystemet, hvis du har indtastet en forkert adgangskode,

vil du blive bedt om at indtaste brugeradgangskoden først (hvis

der er en), og herefter HDD brugeradgangskoden.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1204. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main

Advanced

Boot

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.
The password length must be
in the following range:
Minimum length

3

Maximum length

20

Administrator Password

User Password
Secure Boot control

[Enabled]

HDD Password Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security
Security Boot Policy

Set the system boot order.

***Advanced to Power Cycle

System after Setting Hard Disk

Passwords***

Create New Password

background image

Notebook PC Brugervejledning

A-

Gem ændringer

Hvis du ønsker at beholde dine konfigurations-indstillinger,

skal du gemme ændringerne, inden du lukker installations-

hjælpeprogrammet.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main

Advanced

Chipset

Boot

Main Advanced Chipset Boot

Security

Save & Exit

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes

Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

P2: MATSHITABD-MLT UJ240AFW
Windows Boot Manager
P0: WDC WD7500BPKT-80PK4T0

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after saving
the changes.

background image

A-10

Notebook PC Brugervejledning