ASUS ROG G56JK - Ansvarsbegrænsning

background image

Ansvarsbegrænsning

Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side

eller andet ansvar, er berettiget til erstatning fra ASUS. I alle sådanne

tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning

fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for

skade på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på

konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som følge

af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser

under denne garanti.
ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller

krav på basis af denne kontrakt, skadevoldende handling eller brud i

henhold til denne garantierklæring.
Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere.

Den er ASUS', dets leverandørers og din forhandlers maksimale,

kollektive ansvar.
ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR:

(1) TREDIEPARTS SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE

PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER

INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE

(HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM

ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM

MULIGHEDEN HERFOR.