ASUS ROG G56JK - Slučitelnost interního modemu

background image

Slučitelnost interního modemu

Tento notebook s interním modemem vyhovuje JATE (Japonsko), FCC

(USA, Kanada, Korea, Tchaj-wan) a CTR21. Interní modem byl schválen

podle rozhodnutí Rady 98/482/EC pro celoevropské jednoterminálové

připojení k veřejné telefonní síti. Ale vzhledem k rozdílům mezi

jednotlivými veřejnými telefonními sítěmi v různých zemích

neposkytuje toto schválení bezpodmínečné ujištění úspěšné funkce

na každém koncovém bodě veřejné telefonní sítě. V případě problémů

byste měli nejprve kontaktovat vašeho dodavatele vybavení.

Přehled

4. srpna 1998 bylo v Oficiálním zpravodaji EC zveřejněno rozhodnutí

Rady Evropy o CTR 21. CTR 21 platí pro veškerá terminálová nehlasová

zařízení s tónovým vytáčením, která se mají připojit k analogové

veřejné telefonní síti.
CTR 21 (Společné technické předpisy) pro připojovací požadavky na

připojení k analogové veřejné telefonní síti terminálových zařízení

(kromě terminálových zařízení podporujících hlasovou telefonii),

u kterých je síťové adresování, pokud je poskytováno, realizováno

dvoutónovou vícefrekvenční signalizací.

Prohlášení o síťové kompatibilitě

Prohlášení, které výrobce učiní k upozorněnému orgánu a dodavateli:

„Toto prohlášení bude označovat sítě, pro které je toto zařízení navrženo

ke spolupráci, a všechny upozorněné sítě, se kterými může mít toto

zařízení problémy spolupracovat.“

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-23

Prohlášení o síťové kompatibilitě

Prohlášení, které výrobce učiní k uživateli: „Toto prohlášení bude

označovat sítě, pro které je toto zařízení navrženo ke spolupráci, a

všechny upozorněné sítě, se kterými může mít toto zařízení problémy

spolupracovat. Výrobce rovněž připojí prohlášení, aby vyjasnil, kde

síťová kompatibilita závisí na nastavení fyzické a softwarové vrstvy.

Také poradí uživateli, aby kontaktoval dodavatele, pokud je žádoucí

používat zařízení na jiné síti.“
Prozatím Upozorněný orgán CETECOM vydal několik celoevropských

schválení pomocí CTR 21. Výsledkem jsou první evropské modemy,

které nevyžadují zákonná schválení pro každý jednotlivý evropský

stát.

Nehlasové zařízení

Záznamníky a hlasité telefony mohou být takto schváleny, a také

modemy, faxy, zařízení pro automatické vytáčení a poplašné systémy.

Zařízení, u kterého je kvalita řeči po celé trase upravena nařízeními

(např. ruční telefony a v některých státech i bezdrátové telefony) jsou

vyloučena.

background image

P-24

Notebook – uživatelská příručka

Tato tabulka ukazuje státy, které už používají normu CTR

21.

Země

Aplikováno

Testuje se

Rakousko

1

Ano

Ne

Belgie

Ano

Ne

Česká republika

Ne

Nevztahuje se

Dánsko

1

Ano

Ano

Finsko

Ano

Ne

Franci

Ano

Ne

Německo

Ano

Ne

Řecko

Ano

Ne

Maďarsko

Ne

Nevztahuje se

Island

Ano

Ne

Irsko

Ano

Ne

Itálie

Nerozhodnuto Nerozhodnuto

Izrael

Ne

Ne

Lichtenštejnsko

Ano

Ne

Lucembursko

Ano

Ne

Nizozemsko

1

Ano

Ano

Norsko

Ano

Ne

Polsko

Ne

Nevztahuje se

Portugalsko

Ne

Nevztahuje se

Španělsko

Ne

Nevztahuje se

Švédsko

Ano

Ne

Švýcarsko

Ano

Ne

Velká Británie

Ano

Ne

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-25

Tyto informace byly zkopírovány z CETECOM a dodáváme je bez záruky.

Aktualizace této tabulky najdete na adrese http://www.cetecom.de/

technologies/ctr_21.html
1 Národní požadavky se uplatní jen pokud může zařízení používat

pulsní vytáčení (výrobci mohou v uživatelském návodu uvést, že

zařízení má podporovat jen tónové vytáčení DTMF, a další testy by

pak byly zbytečné).
V Nizozemí jsou nutné další testy pro sériové připojení a identifikaci

volajícího.

background image

P-26

Notebook – uživatelská příručka