ASUS ROG G56JK - Nastavení systému BIOS

background image

Nastavení systému BIOS

Boot Device (Spouštěcí zařízení)

Obrazovky BIOS v této sekci jsou jen informativní. Skutečné

obrazovky se mohou lišit podle modelu a oblasti.

1. Na obrazovce Boot (Start) vyberte Boot Option #1 (Možnost

startu č. 1).

2. Stiskněte [Enter] a vyberte zařízení pro volbu Boot Option #1

(Možnost startu č. 1).

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Chipset

Boot

Security Save & Exit

Boot Configuration

UEFI Boot

[Enabled]

Launch PXE OpROM

[Disabled]

Boot Option Priorities

Boot Option #1

[P0: WDC WD7500BPKT...]

Boot Option #2

[P2: MATSHITABD-MLT...]

Boot Option #3

[Windows Boot Manager]


CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Hard Device BBS Priorities
Add New Boot Option

Delete Boot Option

Enables/Disables UEFI boot from
disks.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Chipset

Boot

Security Save & Exit

Boot Configuration

UEFI Boot

[Disabled]

PXE ROM

[Disabled]

Boot Option Priorities

Boot Option #1

[Windows Boot Manager]

Boot Option #2

[P0: ST9750423AS ...]

Boot Option #3

[P0: WDC WD7500BPKT...]


CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Hard Device BBS Priorities
Add New Boot Option

Delete Boot Option

E n a b l e s / D i s a b l e s Q u i e t B o o t
option.

Boot Option #1

P2: MATSHITABD-MLT UJ240AFW
Windows Boot Manager
P0: ST9750423AS
Disabled

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-5

Security Setting (Nastavení zabezpečení)

Pokyny pro nastavení hesla:

1. Na obrazovce Security (Zabezpečení) vyberte Setup

Administrator Password (Heslo správce) nebo User Password

(Heslo uživatele) .

2. Zadejte heslo a stiskněte klávesu [Enter].

3. Znovu zadejte heslo a stiskněte klávesu [Enter].

4. Heslo je nastaveno.
Pokyny pro vymazání hesla:
1. Na obrazovce Security (Zabezpečení) vyberte Setup

Administrator Password (Heslo správce) nebo User Password

(Heslo uživatele) .

2. Zadejte aktuální heslo a stiskněte [Enter].
3. Pole Create New Password (Vytvořit nové heslo) nechte

prázdné a stiskněte [Enter].

4. Pole Confirm New Password (Potvrdit nové heslo) nechte

prázdné a stiskněte [Enter].

5. Heslo je vymazáno.

Budete požádáni o zadání Uživatelského hesla kdykoliv,

když zapnete svůj notebook PC (vstup do BIOSu nebo OS).

Administrátorské heslo je požadováno pouze tehdy, když si

přejete vstoupit a konfigurovat nastavení BIOS.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.
The password length must be
in the following range:
Minimum length

3

Maximum length

20

Administrator Password

User Password

Secure Boot control

[Enabled]

HDD Password Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password
Set User Password

I/O Interface Security
Security Boot Policy

Set User Password

background image

P-6

Notebook – uživatelská příručka

Zabezpečení I/O rozhraní

Nastavení Zabezpečení I/O rozhraní je možné měnit pouze v

případě, že jste přihlášení s administrátorskými právy.

Pro uzamčení I/O rozhraní:
1. Na obrazovce Zabezpečení zvolte Zabezpečení I/O rozhraní.
2. Zvolte si rozhraní, které si přejete uzamknout a klepněte na

Zamknout.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Security

I/O Interface Security

LAN Network Interface

[UnLock]

Wireless Network Interface

[UnLock]

HD AUDIO Interface

[UnLock]

SATA ODD Interface

[UnLock]

USB Interface Security

I f L o c k e d , 2 n d S A T A H D D w i l l
be disabled.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-7

Zabezpečení USB rozhraní

Nastavení Zabezpečení USB rozhraní je možné měnit pouze

v případě, že jste přihlášení s administrátorskými právy.

Pokud nastavíte pro USB rozhraní

hodnotu [Zamknout],

Externí porty a CMOS kamera budou zároveň zamčeny a

skryty.

Pro uzamčení USB rozhraní:
1. Na obrazovce Zabezpečení zvolte Zabezpečení I/O rozhraní >

Zabezpečení USB rozhraní.

2. Zvolte si rozhraní, které si přejete uzamknout a klepněte na

Zamknout.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Security

USB Interface Security

USB Interface

[UnLock]

External Ports

[UnLock]

BlueTooth

[UnLock]

CMOS Camera

[UnLock]

Card Reader

[UnLock]

I f L o c k e d , a l l U S B d e v i c e w i l l
be disabled.

USB Interface

LocK
UnLock

background image

P-8

Notebook – uživatelská příručka

Heslo HDD

• Heslo HDD je možné měnit pouze v případě, že se přihlásíte s

administrátorskými právy.

• Musíte nastavit Hlavní heslo před tím, než nastavíte

Uživatelské heslo.

Budete nejprve požádáni o zadání uživatelského hesla (pokud

nějaké existuje), poté uživatelské heslo HDD v pokud jste zapnuli

svůj notebook PC a není možné vstoupit do operačního systému

jestliže jste nezadali správná hesla.

Pro nastavení hesla HDD:
1. Na obrazovceZabezpečení klepněte na Nastavit hlavní heslo,

zadejte heslo a stiskněte [Enter].

2. Zadejte opětovně pro potvrzení heslo a stiskněte [Enter].
3. Klepněte na Nastavit uživatelské heslo

a opakujte dříve

uvedený postup pro nastavení uživatelského hesla.

4. Heslo je poté nastaveno.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1204. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.
The password length must be
in the following range:
Minimum length

3

Maximum length

20

Administrator Password

User Password
Secure Boot control

[Enabled]

HDD Password Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security
Security Boot Policy

Set the system boot order.

***Advanced to Power Cycle

System after Setting Hard Disk

Passwords***

Create New Password

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-9

Save Changes (Uložit změny)

Chcete-li zachovat nastavení vaší konfigurace, před ukončením

nástroje pro nastavení systému BIOS musíte uložit změny.
Chcete-li obnovit výchozí nastavení, zvolte možnost Restore

Defaults. Potom musíte uložit změny, aby byla zachována výchozí

nastavení výrobce.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Chipset Boot

Security

Save & Exit

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes

Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

P2: MATSHITABD-MLT UJ240AFW
Windows Boot Manager
P0: WDC WD7500BPKT-80PK4T0

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after saving
the changes.

background image

P-10

Notebook – uživatelská příručka