ASUS ROG G56JK - Běžné problémy a jejich řešení

background image

Běžné problémy a jejich řešení

Problém s hardwarem – optická jednotka

Optická jednotka nemůže načítat ani zapisovat na disky.

1. Zaktualizujte systém BIOS na nejnovější verzi a akci opakujte.
2. Pokud aktualizace systému BIOS nepomůže, použijte kvalitnější

disky a akci opakujte.

3. Pokud problém stále přetrvává, požádejte o pomoc technického

pracovníka nejbližšího servisního střediska.

Neznámá příčina – nestabilita systému

Počítač nelze probudit z režimu spánku.

1. Odstraňte rozšířené součásti (RAM, HDD, WLAN, BT), které byly

nainstalovány po zakoupení počítače.

2. Pokud problém přetrvává, zkuste obnovit systém MS do

předchozího funkčního stavu.

3. Pokud problém stále přetrvává, zkuste obnovit systém pomocí

oddílu nebo disku DVD se soubory pro obnovení.

Před obnovením musíte zazálohovat všechna data do jiného

umístění.

4. Pokud problém stále přetrvává, požádejte o pomoc technického

pracovníka nejbližšího servisního střediska.

Problém s hardwarem - klávesnice / klávesová zkratka

Klávesová zkratka (FN) je deaktivována.

A. Znovu nainstalujte ovladač „ATK0100“ z disku CD s ovladači

nebo jej stáhněte z webových stránek společnosti ASUS.

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-11

Problém s hardwarem – integrovaná kamera

Integrovaná kamera nefunguje správně.

1. Pomocí nástroje „Správce zařízení“ zkontrolujte, zda nedošlo k

problémům se zařízením.

2. Zkuste problém odstranit přeinstalováním ovladače webové

kamery.

3. Pokud problém přetrvává, zaktualizujte systém BIOS na

nejnovější verzi a akci opakujte.

4. Pokud problém stále přetrvává, požádejte o pomoc technického

pracovníka nejbližšího servisního střediska.

Problém s hardwarem - baterie

Údržba baterie.

1. Zaregistruje notebook pro získání jednoleté záruky

prostřednictvím následující webové stránky:

http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. Při používání notebooku s napájecím adaptérem NEVYJÍMEJTE

baterii, aby se zabránilo poškození náhlým přerušením napájení.

Baterie ASUS je vybavena ochranným okruhem proti přebíjení.

Pokud se baterie nachází v notebooku, nemůže se poškodit.

Problém s hardwarem – chyba zapnutí/vypnutí napájení

Notebook nelze zapnout.
Diagnostika:

1. Notebook lze zapnout pouze na baterii? (A = 2, N = 4)
2. Zobrazil se systém BIOS (logo ASUS)? (A = 3, N = A)
3. Zavedl se operační systém? (A = B, N = A)
4. Svítí indikátor zapnutí adaptéru? (A = 5, N = C)
5. Notebook lze zapnout pouze na adaptér? (A = 6, N = A)
6. Zobrazil se systém BIOS (logo ASUS)? (A = 7, N = A)
7. Zavedl se operační systém? (A = D, N = A)

background image

P-12

Notebook – uživatelská příručka

Příznaky a řešení:
A. Pravděpodobně došlo k problému MB, HDD nebo notebooku��

obraťte se o pomoc na nejbližší servisní středisko.

B. Problém byl způsoben operačním systémem, zkuste obnovit

systém pomocí oddílu nebo disku DVD se soubory pro obnovení.

UPOZORNĚNÍ: Před obnovením musíte zazálohovat všechna

data do jiného umístění.

C. Došlo k problému s adaptérem�� zkontrolujte zapojení napájecího

kabelu, v opačném případě požádejte nejbližší servisní středisko o

výměnu.

D. Došlo k problému s baterií�� zkontrolujte kontakty baterie, v

opačném případě požádejte nejbližší servisní středisko o opravu.

Problém s hardwarem – Bezdrátová karta

Jak lze zjistit, zda je notebook vybaven bezdrátovou kartou?

A. Přejděte na „Ovládací panely -> Správce zařízení“. Pod

položkou „Síťový adaptér“ uvidíte, zda je notebook vybaven

kartou WLAN.

Mechanický problém - ventilátor / teplota

Proč je ventilátor neustále zapnutý a teplota vysoká?

1. Zkontrolujte, zda ventilátor funguje, když je teplota procesoru

vysoká a zkontrolujte, zda z hlavního větracího otvoru proudí

vzduch.

2. Pokud je spuštěno velké množství aplikací (viz hlavní panel),

ukončete je, aby se snížilo zatížení systému.

3. Tento problém mohou také způsobit některé viry – vyhledejte je

pomocí antivirového softwaru.

4. Pokud žádný z výše uvedených kroků nepomohl, zkuste

obnovit systém pomocí oddílu nebo disku DVD se soubory pro

obnovení.

Před obnovením musíte zazálohovat všechna data do jiného

umístění.

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-13

Nepřipojujte se k Internetu, dokud nenainstalujete antivirový

software a internetovou bránu firewall na ochranu před viry.

Problém se softwarem – přiložený software ASUS

Po zapnutí notebooku se zobrazí zpráva, že při otevírání souboru

zásad došlo k chybě.

A. Vyřešte problém novou instalací nejnovější verze nástroje „

Power4 Gear“. Tento nástroj je k dispozici na webu společnosti

ASUS.

Neznámá příčina – modrá obrazovka s bílým textem

Po spuštění počítače se zobrazí modrá obrazovka s bílým textem.

1. Odinstalujte přídavnou paměť. Pokud byla přídavná paměť

nainstalována po zakoupení počítače, vypněte počítač a

odinstalujte přídavnou paměť. Po opakovaném spuštění

počítače uvidíte, zda byl problém zapříčiněn nekompatibilitou

paměti.

2. Odinstalujte softwarové aplikace. Pokud jste nedávno

nainstalovali softwarové aplikace, pravděpodobně nejsou

kompatibilní s vašim systémem. Pokuste se je odinstalovat v

nouzovém režimu operačního systému Windows.

3. Zkontrolujte, zda počítač není zavirován.
4. Zaktualizujte systém BIOS na nejnovější verzi pomocí nástroje

WINFLASH v operačním systému Windows nebo nástroje

AFLASH v režimu DOS. Tyto nástroje a soubory systému BIOS lze

stáhnout z webu společnosti ASUS.

VAROVÁNÍ: Během ukládání aktualizace systému BIOS do paměti

flash nesmí dojít k přerušení napájení notebooku.

background image

P-14

Notebook – uživatelská příručka

5. Pokud problém nelze vyřešit, pomocí procesu obnovení znovu

nainstalujte celý operační systém.

UPOZORNĚNÍ: Před obnovením musíte zazálohovat všechna

data do jiného umístění.

POZOR: Nepřipojujte se k Internetu, dokud nenainstalujete

antivirový software a internetovou bránu firewall na ochranu

před viry.

POZNÁMKA: Nejdříve je třeba nainstalovat ovladače „Intel INF

Update“ a „ATKACPI“ tak, aby mohla být rozpoznána hardwarová

zařízení.

6. Pokud problém stále přetrvává, požádejte o pomoc technického

pracovníka nejbližšího servisního střediska.

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-15

Problém se softwarem - BIOS

Aktualizování systému BIOS.

1. Ověřte přesný model notebooku, stáhněte nejnovější soubor

BIOS pro váš model z webu společnosti ASUS a uložte jej na disk

Flash.

2. Připojte disk Flash k notebooku a zapněte napájení notebooku.
3. Můžete použít funkci „Start Easy Flash“ na stránce Upřesnit

nástroje pro nastavení systému BIOS. Postupujte podle

zobrazených pokynů.

4. Vyhledejte nejaktuálnější soubor BIOS a začněte aktualizovat

(přepisovat) systém BIOS.

5. Musíte aktivovat volbu „Restore Defaults“ (Obnovit výchozí) na

stránce Exit (Konec) po aktualizaci (flashování) programu BIOS.

: Select Screen

: Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Main

Advanced

Chipset Boot Security Save & Exit

Start Easy Flash

ASUS FancyStart

[Disabled]

POST Logo Type

[Static]

Play POST Sound

[No]

Speaker Volume

[4]

ASUS EASY OVER-CLOCK

[Turbo]

Internal Pointing Device

[Enabled]

SVM Mode

[Enabled]

Legacy USB Support

[Enabled]

SATA Configuration

Press ENTER to run the utility
to select and update BIOS.

ASUS Tek. Easy Flash Utility

[

]: Switch [

] : Choose [q] : Exit

FLASH TYPE:

Generic Flash Type

Current Platform
Platform: N56
Version: 200
Build Date: Dec 6 2011

New Platform
Platform: Unkown
Version: Unkown
Build Date: Unkown

FS0

FS1

background image

P-16

Notebook – uživatelská příručka