ASUS ROG G56JK - Omezení odpovědnosti

background image

Omezení odpovědnosti

Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany

firmy ASUS nebo z jiné odpovědnosti budete mít právo na náhradu

škody od firmy ASUS. V každém takovém případě, bez ohledu na

důvod, pro který máte právo požadovat náhradu od firmy ASUS,

nebude ASUS odpovídat za víc než za škody kvůli zranění (včetně

smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního majetku��

nebo jakékoliv skutečné a přímé škody v důsledků opomenutí nebo

neplnění zákonných povinností dle této záruky, až do výše ceníkové

smluvní ceny každého výrobku.
Firma ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody

nebo reklamace na základě této smlouvy, přečinu nebo porušení

cizích práv dle této záruky.
Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To

je maximum, za které jsou firma ASUS, její dodavatelé a váš prodejce

kolektivně odpovědní.
ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVÍDAT

ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (1) NÁROKY/ŽALOBY TŘETÍCH STRAN NA VÁS

KVŮLI ZTRÁTÁM�� (2) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠICH ZÁZNAMŮ

NEBO DAT (3) ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO

JAKÉKOLIV EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU

NEBO ÚSPOR), DOKONCE I KDYŽ BY ASUS BYL UPOZORNĚN NA

MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.