ASUS ROG G56JK - Používání disku DVD pro obnovení (u vybraných modelů)

background image

Používání disku DVD pro obnovení (u vybraných

modelů)

Vytvoření disku DVD pro obnovení:

1. Poklepejte na ikonu AI Recovery Burner na pracovní ploše

systému Windows.

2. Vložte prázdný

zapisovatelný

d i s k D V D d o

optické jednotky

a klepnutím na

Start zahajte vytvoření nového disku DVD pro obnovení.

3. Dokončete vytvoření disku DVD pro obnovení podle zobrazených

pokynů.

Připravte si dostatečné množství prázdných zapisovatelných disků

DVD podle pokynů pro vytvoření DVD pro obnovení.

background image

P-18

Notebook – uživatelská příručka

Používání disku DVD pro obnovení:
1. Vložte disk DVD pro obnovení do optické jednotky (notebook

musí být zapnutý).

2. Restartujte notebook, během spouštění stiskněte klávesu <Esc>,

pomocí tlačítka se šipkou dolů vyberte optickou jednotku (může

být označena „CD/DVD“) a stisknutím klávesy <Enter> spusťte

systém z disku DVD pro obnovení.

3. Výběrem OK spusťte obnovení obrazu.
4. Výběrem OK potvrďte obnovení systému.

Při obnovení bude přepsán váš pevný disk. Před obnovením

systému nezapomeňte zazálohovat veškerá důležitá data.

5. Dokončete obnovení podle zobrazených pokynů.

VAROVÁNÍ: Během procesu obnovování nevyjímejte disk DVD

pro obnovení (pokud k tomu nebudete vyzváni) nebo budou
vaše oddíly nepoužitelné.

Při provádění obnovení systému nezapomeňte připojit napájecí

adaptér k notebooku. Nestabilní napájení může způsobit selhání
obnovení.

Aktuální ovladače a nástroje jsou k dispozici na webu www.asus.

com.

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-19