ASUS ROG G56JK - Informace o mechanice DVD-ROM

background image

Informace o mechanice DVD-ROM

Notebook se volitelně dodává s mechanikou DVD-ROM nebo CD-

ROM. Pro sledování titulů na DVD je nutné nainstalovat vlastní

software pro DVD prohlížeč. S tímto notebookem je možné

doplňkové zakoupení software pro DVD prohlížeč. Mechanika DVD-

ROM umožňuje používat jak CD, tak DVD.

Informace o místním přehrávání

Přehrávání filmů na DVD vyžaduje dekódování videa ve formátu

MPEG2, zvuku ve formátu AC3 a obsahu chráněného CSS. CSS (občas

označovaný jako hlídač kopírování) je pojmenování schématu pro

ochranu obsahu přijatého ve filmovém průmyslu, aby se vyšlo vstříc

ochraně proti nelegální duplikaci obsahu.
Přestože existuje mnoho pravidel pro licencování CSS,

nejdůležitějším z nich je omezení přehrávání regionálně

přizpůsobeného obsahu. Aby bylo možné sjednotit vydávání filmů

podle zeměpisných oblastí, filmové tituly se na DVD vydávají vždy

podle oblastí definovaných níže v úseku „Definování regionů".

Zákony na ochranu autorských práv vyžadují omezení všech filmů

na DVD vždy pro určitý region (obvykle jsou kódovány podle

prodejního regionu). Zatímco obsah na DVD může být vydán pro

více regionů současně, pravidla tvorby CSS vyžadují, aby byl každý

systém pro přehrávání obsahu s kódováním CSS schopný pracovat s

kódováním pouze pro jeden region.

V softwarovém prohlížeči DVD je možné pětkrát změnit

nastavení regionu, poté bude přehrávat pouze takové filmy na

DVD, jež se shodují s nastavením posledního regionu. U další

změny kódu regionu bude třeba provést nové tovární nastavení,

na něž se nevztahuje záruka. V případě nového továrního

nastavení, hradí dodání a náklady na práci uživatel.

background image

P-20

Notebook – uživatelská příručka

Definování regionů

Region 1
Kanada, USA a teritoria USA

Region 2
Česká republika, Egypt, Finsko, Francie, Irák, Irán, Irsko, Island, Itálie,

Japonsko, Jihoafrická republika, Maďarsko, Německo, Nizozemí,

Norsko, Polsko, Portugalsko, Řecko, Saudská Arábie, Skotsko,

Slovensko, Spojené království, státy bývalé Jugoslávie, státy v Zálivu,

Sýrie, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko

Region 3
Barma, Indonésie, Jižní Korea, Malajsie, Filipíny, Singapur, Tchaj-wan,

Thajsko, Vietnam

Region 4
Austrálie, Jižní Amerika, Karibská oblast (kromě teritorií USA), Nový

Zéland, ostrovy Pacifiku, Střední Amerika

Region 5
CIS, Indie, Pákistán, zbytek Afriky, Rusko, Severní Korea

Region 6
Čína

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-21