ASUS ROG G56JK - Varovná značka CE

background image

Varovná značka CE

Symbol CE pro zařízení bez bezdrátové místní sítě LAN/Blue-

tooth

Dodaná verze tohoto zařízení vyhovuje směrnicím EEC 2004/108/

EC „Elektromagnetická kompatibilita“ a 2006/95/EC „Směrnice pro

slaboproudá zařízení“.

Symbol CE pro zařízení s bezdrátovou místní sítí LAN/Blue-

tooth

Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 1999/5/EC Evropského

parlamentu a komise ze dne 9. března 1999 o rádiových a

telekomunikačních zařízeních a o vzájemném uznávání jejich shody.